UkrainianPolish

Wydawnictwa

2022 ROK

Drukuj PDF

___________________________________________________________________________________

PRZEWODNIK „MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO” - „GODZINA MYŚLI” (WYDANIE DRUGIE) TERNO-GRAF, 2021, 72 s.

Drukuj PDF

Wydawca – Muzeum Juliusza Słowackiego

Przewodnik wydano dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Generalnego PR w Łucku

Bbk 83.3 (4Pol)

2019 rok

Drukuj PDF

 


Niniejsze wydawnictwo– „JULIUSZ SŁOWACKI W UKRAIŃSKICH TŁUMACZENIACH”

Drukuj PDF

podaje poezje Słowackiego oraz krótkie biogramy ukraińskich tłumaczy.  Posłużą one do bliższego zapoznania się z sylwetkami poetów ukraińskich, które pragnęli donieść słowo wielkiego polskiego Romantyka do ukraińskiego odbiorcy.


2017 rok

Drukuj PDF

 


„ŻYŁEM Z WAMI...” .JULIUSZ SŁOWACKI. ŚLADAMI KRÓLA-DUCHA (PRZEWODNIK PO KRZEMIEŃCU ).

Drukuj PDF

 


 


TOMASZ-OSKAR SOSNOWSKI (1812-1886) MYKOŁA BENDASIUK.

Drukuj PDF

Książka została wydana we współpracy z Rówieńskim Narodowym Zrzeszeniem Pisarzy Ukrainy oraz organizacją społeczną Centrum Kulturalno-Edukacyjne im. T.O. Sosnowskiego

 


 

2015 - 2016

Drukuj PDF

 


MUZEUM JEDNOCZĄCE NARODY

Drukuj PDF
Wydanie dwujęzyczne podsumowujące pierwsze dziesięciolecie działalności Muzeum.
 Zbiór przedstawia referaty naukowe, artykuły, szkice publicystyczne, eseje, materiały informujące o głównych kierunkach działalności instytucji.
Wydanie książki zostało sfinansowane przez Konsulat Generalny RP w Łucku
Edycja druga książki wydana na zamówienie Konsulatu Generalnego RP w Łucku

 


2014 rok

Drukuj PDF

 


JULIUSZ SŁOWACKI. POWRÓT DO PRZESZŁÓŚCI. FRAGMENTY PAMIĘTNIKA. (1817-1832), (1936-1837).

Drukuj PDF

   


 

TARAS SZEWCZENKO. SZLAKAMI NASZEGO KRAJU (INFORMATOR)

Drukuj PDF

 


PROGRAM „DIALOGU DWOCH KULTUR – 2014”

Drukuj PDF

 

 


 

2013 rok

Drukuj PDF

 


«KOBIETY BLISKIE SERCU POETY - KOMPLET WIDOKÓWEK »

Drukuj PDF

(w języku polskim i ukraińskim) 

 


BOOKLET

Drukuj PDF

(w języku ukraińskim i polskim)

.

 


2012 rok

Drukuj PDF

 


NASZA WSPÓŁPRACA

Drukuj PDF

„Dialog dwóch kultur” – naukowo-publicystyczny rocznik (polsko-ukraiński)

     Grono pracowników Muzeum Juliusza Słowackiego wyraża wdzięczność Mariuszowi Olbromskiemu – naukowcu  i poecie w Przemyślu (RP) za zaproszenie do udziału w tworzeniu roczników „Dialog dwóch kultur”, które  od 2006 r  wydawane są w Przemyślu po wspólnie organizowanych w Krzemieńcu Międzynarodowych literacko-artystycznych spotkaniach „Dialog dwóch kultur”.

 

 


2011 rok

Drukuj PDF

 


“GODZINA MYŚLI”

Drukuj PDF

literacko-artystyczna gazeta Muzeum Juliusza Słowackiego

 


KRZEMIENIEC. „ŚLADAMI KRÓLA-DUCHA” - PRZEWODNIK WYDANY W JĘZYKU UKRAIŃSKIM I POLSKIM.

Drukuj PDF

(W języku polskim i ukraińskim, 16 str.)

We wrześniu 2011 roku został wydany przewodnik - Krzemieniec. „Śladami Króla-Ducha.” Prezentacja odbyła się w muzeum, podczas VIII Literacko- Artystystycznych Spotkań „Dialog Dwóch Kultur” w kręgu ukraińskich i polskich naukowców, literatów, muzealników i innych wielbicieli twórczosci Wielkiego Krzemiezanina.  Przewodnik prezentuje objekty zabytkowe, powiązane z imieniem Juliusza Słowackiego. Jest to: ulica i zaułek jego imienia, rodzinny dworek, w którym obecnie znajduje się muzeum, dwa pomniki, grób matki na cmentarzu Tunickim, kościół, dawne Liceum Krzemienieckie, Biblioteka Miejska, tablice pamiątkowe, skałki i inne.

 • Teksty i opracowania: Tamara Sienina
 • Korekta ukraińskich tekstów: Oksana Zub, Natalia Pereskokowa
 • Tłumaczenie i korekta tekstów polskich: Ludmiła Ochocka, Alina Szulgan, Helena Haśkiewicz
 • Wydawnictwo: „Terno-graf”
 • Wydanie powstało za sprzyjaniem Tarnopolskiej Administracji Państwowej,
 • Rady Wojewódzkiej, Działu Kultury.

 


NASZA WSPÓŁPRACA

Drukuj PDF

„Dialog dwóch kultur” – naukowo-publicystyczny rocznik (polsko-ukraiński)

      Grono pracowników Muzeum Juliusza Słowackiego wyraża wdzięczność Mariuszowi Olbromskiemu – dyrektorowi Narodowego Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu za zaproszenie do udziału w tworzeniu roczników „Dialog dwóch kultur”, które  od 2006 r  wydawane są w Przemyślu po wspólnie organizowanych w Krzemieńcu Międzynarodowych literacko-artystycznych spotkaniach „Dialog dwóch kultur”.

 


2010 rok

Drukuj PDF

 


"JULIUSZ SŁOWACKI. POEZJE W UKRAIŃSKICH TŁUMACZENIACH" - UTWORY WYBRANE - Z SERII „TWÓRCZA SPUŚCIZNA JULIUSZA SŁOWACKIEGO W TŁUMACZENIACH”.

Drukuj PDF

(W języku polskim i ukraińskim, 416 str.)


Książka "Juliusz Słowacki. Poezje w ukraińskich tłumaczeniach" - wydanie kierowane jest do wielbicieli poezji polskiego poety-romantyka pierwszej połowy XIX wieku urodzonego w Krzemieńcu na Wołyniu (dziś - woj. tarnopolskie). Zebrane tłumaczenia poezji Juliusza Słowackiego są godnym dopełnieniem poprzednich wydań, które ujrzały świat: w 1952 roku (28 utworów lirycznych), w 1959 roku ukazało się dwutomowe wydanie tłumaczeń pod redakcją wybitnego ukraińskiego poety Maksyma Rylskiego, w 1969 roku - dwujęzyczne wydanie opracowane przez dr hab. - Rostysława Radyszewskiego. W 2005 roku, z udziałem klasyków współczesnej literatury ukraińskiej - Dmytra Pawłyczki, autora przedmowy, i Romana Łubkiwskiego, redaktora, wydany został trzystustronicowy tom przetłumaczonych utworów poety. W naszym wydaniu są zamieszczone krótkie biogramy tłumaczy utworów Juliusza Słowackie¬go. Posłużą one do bliższego zapoznania się z postaciami, które pragną donieść słowo wielkiego poety do czytelników na Ukrainie. W tej książce zamieszczono także oryginały, które można porównać z tłumaczeniami. 

 

 

 


2009 rok

Drukuj PDF

 


«LISTY DO MATKI» - ZBIÓR LISTÓW

Drukuj PDF
 (w językach ukraińskim i polskim), 248 str.

Zbiór «Listy do matki» jest pierwszy z serii «Skarby dziedzictwa epistolarnego Juliusza Słowackiego». Tom zawiera 27 wybranych listów genialnego polskiego poety Juliusza Słowackiego (1809-1849), napisanych do matki (Salomei Słowackiej-Bècu) z dalekiej emigracji do ojczystego Krzemieńca, i po raz pierwszy proponuje ten dialog w języku ukraińskim. Jest to dostojny dar Poecie z okazji 200-lecia urodzin, a dla czytelnika - możliwość dotknięcia jego wrażliwej duszy poprzez zapoznanie się ze zwierzeniami najbliższej mu osobie.

   • Autorstwo tekstu i redakcja: Tamara Sienina
   • Tłumaczenie: Margaryta Gecewicz
   • Redaktor: Oksana Fenoszyna
   • Redaktor literacki: Switłana Wynnyczenko
   • Korekta listów w języku ukraińskim: Oksana Zub, Natalia Pereskokowa
   • Korekta listów w języku polskim: Ludmiła Ochocka, Alina Szulgan, Ołena Haśkiewicz
   • Wydawnictwo: „Terno-graf”
 

Więcej…

KOPERTY JUBILEUSZOWE - KOPERTY

Drukuj PDF

 (dwa rodzaje) z portretem Juliusza Słowackiego

 Koperty wydane z okazji 200-lecia urodzin Juliusza Słowackiego 

Opracowanie graficzne: Eugeniusz Udin

  • Wydawnictwo: „Terno-graf”

 

 

 


 

“GODZINA MYŚLI” – LITERACKO-ARTYSTYCZNA GAZETA MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Drukuj PDF
(Tekst w języku ukraińskim) 

“Godzina myśli” – literacko-artystyczna gazeta Muzeum Juliusza Słowackiego - periodyk w druku od 2005 roku. Liczy 4 strony. Wychodzi nakładem 100-200 sztuk razem z gazetą miejską „Kremenetśkyj Wisnyk”. Gazeta wyświetla działalność muzeum, miłośników i gości naszej instytucji.

 

 

 


NASZA WSPÓŁPRACA

Drukuj PDF

Pracownicy Muzeum Juliusza Słowackiego wyrażają wdzięczność Dyrektorowi Tarnopolskiej Wojewódzkiej Biblioteki Uniwersalnej Wasylowi Witenko za propozycję współpracy w stworzeniu bibliograficznego skorowidzu „Juliusz Słowacki” , poświęconemu 200 roczniczy urodzin Poety. – 158 str.

 


 

"JULIUSZ SŁOWACKI"- BIBLIOGRAFICZNY SKOROWIDZ

Drukuj PDF

 

(w językach ukraińskim i polskim), 158 str.

SPIS TREŚCI 

Nota wydawcy...................................................................................................5
Juliusz Słowacki w swojej dawnej ojczyźnie........................................................7
Bicie serca obu narodów....................................................................................14
Utwory Juliusza Słowackiego............ /spanVerdana, sans-serifOksana Zub,

Natalia Pereskokowa - język rosyjski; Anna Bondarska -

język angielski;times new roman, times; font-size:

18pt;font-size: 18pt;.................................................................15
Pełne wydanie utworów.....................................................................................15
Utwory wybrane............................................................................................... 22
Dramaty............................................................................................................24
Utwory poetyckie............................................................................................. 35
Poszczególne utwory.........................................................................................50
Spuścizna epistologiczna....................................................................................51
Publikacje o Juliuszu Słowackim i jego twórczości..............................................53
Materiały biograficzne........................................................................................53
Badania literackie..............................................................................................73
Informatory.......................................................................................................87
Dokumenty dotyczące Juliusza Słowackiego w zbiorach Państwowego Archiwum

Województwa Tarnopolskiego..........................................................................88
Dokumenty fotograficzne...................................................................................93
Dokumenty audiowizualne.................................................................................94
Zbiory Tarnopolskiego Wojewódzkiego Muzeum Krajoznawczego...................98
Uszanowanie pamięci poety..............................................................................119
Muzeum Juliusza Słowackiego..........................................................................125
Poezja ku czci Słowackiego..............................................................................131
Materiały artystyczne........................................................................................133
Tłumacze twórczości Słowackiego....................................................................138
Bibliografia.......................................................................................................138
Bibliografia internetowa.....................................................................................138
Utwory Słowackiego w Internecie.....................................................................138
Życie i twórczość Juliusza Słowackiego.............................................................142
Uczczenie pamięci Juliusza Słowackiego............................................................151
Indeks imion.....................................................................................................151
Indeks nazwisk.................................................................................................157

  • Tarnopol, Wydawnictwo „Pidrucznyky ta posibnyky”, 2009 r

 


2008 rok

Drukuj PDF

 


„MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO. ”GODZINA MYŚLI...”

Drukuj PDF

– przewodnik po muzeum w trzech językach: polskim, ukraińskim, angielskim., 72 str.

Są to trzy osobne wydania z szczegółowym opisem życia i twórczości Juliusza Słowackiego. Przewodnik podzielony jest także na rozdziały dotyczące historii dworku Słowackich,  historii powstania Muzeum i pierwszych lat działalności.

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne...........................................................................................................5
"Dworek Słowackich”..............................................................................................8
Wystawa „Juliusza Słowackiego Godzina myśli”...................................................14
Hol............................................................................................................................16
Sale muzealne...........................................................................................................19
Sala I - Krzemieniec.................................................................................................21
Salall - Wilno............................................................................................................26
Sala III - Warszawa.................................................................................................30
SalalV – Listy do matki (Drezno, Londyn, Paryż, Genewa, Weytu, Neapol).......33
Sala V – Salon, czyli sen...Salomei".......................................................................17
Sala VI - "Podróże. Ukraina i podróż na Wschód"................................................43
Sala VII - "Król Duch" (Paryż)..............................................................................49
Sala VIII – Ad memoriam ......................................................................................56
Słowacki a Krzemieniec..........................................................................................59
Juliusz Słowacki w Krzemieńcu..............................................................................60
 O historii muzeum...................................................................................................62

  • Autorstwo tekstów i redakcja: Tamara Sienina;
  • Tłumaczenie z języka ukraińskiego: Ludmiła Ochocka, Helena Haśkiewicz, Alina Szulgan ;
  • Opracowanie graficzne: malarz Eugeniusz Udin
  • Zdjęcia: Bohdan Swirhun
  • Lamanie graficzne: Julia Węgrynowycz
  • Na stronie tytułowej: olejny obraz pędzla Juliusza Słowackiego "Mglisty poranek nad morzem"
  • Adres wydawcy: Tarnopol: Terno-graf,
  • Muzeum J. Słowackiego,
  • ul. Słowackiego, 16, Krzemieniec
  • tarnopolskie województwo, 47003.

 

MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO "GODZINA MYŚLI... - PRZEWODNIK-INFORMATOR (2008. - 32 S.)

Drukuj PDF

  Przewodnik-informator wyświetla treść ekspozycyjną każdej z ośmiu sal muzeum, które są poświęcone genialnemu poecie polskiemu Juliuszowi Słowackiemu, który urodził się w Krzemieńcu."Muzeum Juliusza Słowackiego "Godzina myśli..," (w czterech językach) – informator wydany przez Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. Wydanie powstało za sprzyjaniem Tarnopolskiej Administracji Państwowej, Rady Wojewódzkiej, Działu Kultury і dzięki wsparciu finansowemu krzemienieckich Polaków.

 

Spis treści


Tamara Sienina. Słowo wydawcy......................................................5
Dmytro Pawłyczko. Dialog Mistrzów.............................................. .6
Korespondencja..............................................................................11
Tamara Sienina. Przez lata ..............................................................33
Spotkanie , serif; color: black;w Krzemieńcu.....................................34
Przemówienie Jarosława Iwaszkiewicza w Krzemieńcu....................38
Mykoła Bażan. Krzemienieckie impresje..........................................39
Jarosław Iwaszkiewicz. Ikwa i ja......................................................42
Jaroslaw Iwaszkiewicz. Ikwa i ja. (Tłumaczenie Mykoły Bażana) .....43
„Dialog dwóch kultur”......................................................................43
Międzynarodowe spotkania literacko-artystyczne 
w Muzeum Juliusza Słowackiego......................................................44

 • Opracowanie: Tamara Sienina;
 • Korekta: Oksana Zub
 • Grafika: Eugeniusz Udin
 • Wydanie powstało za sprzyjaniem Tarnopolskiej Administracji Państwowej,
 • Rady Wojewódzkiej, Działu Kultur.

 


„DIALOG, KTÓRY SIĘ NIE KOŃCZY....” - WYDAWNICTWO PUBLICYSTYCZNE

Drukuj PDF

(W JĘZYKU UKRAIŃSKIM), 52 str.

Wydawnictwo powstało na podstawie korespondencji dwu wybitnych poetów Ukrainy i Polski – Jarosława Iwaszkiewicza i Mykoły Bażana z przedmową Dmytra Pawłyczki. W książce umieszczono też informację o spotkaniu dwu poetów w Krzemeńcu w 1969 r oraz o spotkaniach literacko-artystycznych „Dialog dwóch kultur”, które odbytwają się w Muzeum od roku 2005.

 


2007 rok

Drukuj PDF

 


TAM GDZIE IKWY SREBRNE FALE PŁYNĄ…

Drukuj PDF

(almanach literacko-artystyczny,) 272 s.

 

(nota wydawcy, wstęp i niektóre teksty- w tłumaczeniu na język polski)

 

 Obecne wydanie zawiera utwory poetyckie, publicystyczne, muzyczne i malarskie, również zdjęcia autorów krzemienieckich i tarnopolskich, które są dedykowane Juliuszowi Słowackiemu (1809-1849) – wielkiemu poecie romantycznemu, urodzonemu w Krzemieńcu. 

Wydanie powstało za sprzyjaniem Tarnopolskiej Administracji Państwowej, Rady Wojewódzkiej, Działu Kultury і dzięki wsparciu finansowemu obywateli polskich, miłośników Krzemieńca. 

 

Spis treści

…Póki Ikwa ma rodzinna płynie…(nota wydawcy)…………………………………………..........…5

Juliusz Słowacki w jego dawnej ojczyźnie……………………………………………………….........8

 Poezja

 Iwan Harasewycz Juliusz Słowacki. Godzina myśli (fragment)...................................................24

Juliusz Słowacki. Jeżeli kiedy…(fragment)...................................................................................26
Sonety tęsknoty..................................................................................................................................27
Irena Sandecka Widmo Góry Bony..................................................................................................33
Góra królowej Bony w Krzemieńcu.................................................................................................34
Jeśli ci trzeba srebra..........................................................................................................................35
Hałyna Hordasewycz Juliusz Słowacki. Godzina myśli (fragment)............................................36
A gdy mnie zapytają......................................................................................................................….37
Wołodymyr Wychruszcz Juliusz Słowack......................................................................................38
Borys Demkiw Szabla i sonet...........................................................................................................41
Heorhij Petruk-Popyk Z myślą o Juliuszu Słowackim.................................................................42
Na skałkach Słowackiego..................................................................................................................43
Ołeksandr Smyk Juliusz Słowacki w Jerozolimie. Noc……....................................................….45
Juliuszowi Słowackiemu...................................................................................................................46
Wiersze z pobytu w mieście Poety...................................................................................................47
Mychajło Kuza Na skałkach Słowackiego.......................................................................................53
Hafty poetyckie...................................................................................................................................51
Olha Birkowa Pamięci Juliusza Słowackiego................................................................................53
Salomei Słowackiej............................................................................................................................54
Serhij Syniuk Wrzenie urwisk, jezior łagodny błękit..................................................................55
Wasyl Cybulskyj Wspomnienia przyszłości...................................................................................57
Iwan Minczuk Juliusz Słowacki.......................................................................................................59
Powrót Poety........................................................................................................................................62
Na grobie Salomei…………………………..........................................................................................65
Natala Kuczer-Pereskokowa Dlaczego poleciałeś...........................................................................67
Niczym srebrny sen Salomei.............................................................................................................68
Szczęście..............................................................................................................................................69
Jesień w dworku Słowackich.............................................................................................................70
Iwan Potij Przy pomniku Słowackiego............................................................................................71
I obudzi się iasto.................................................................................................................................72
Wiktor Pidhurskyj Randka z Poetą.................................................................................................73
Ludmyła Majdina Juliuszowi Słowackiemu...................................................................................75
Ołeh Dombrowskyj Dalie..................................................................................................................76
Wiem, że wrócę...................................................................................................................................77
Wołodymyr Jakymczuk Dwie Ojczyzny......................................................................................…79
Przycichnął tętent koni......................................................................................................................80

 

Aleksander Marczenko Krzemieniec (fragment)............................................................................81

 

Anatolij Jankow Na ulicy Słowackiego.............................................................................................83
Dawny zamek.......................................................................................................................................83
Nad Ikwą................................................................................................................................................84
Wasyl Lisowyj Idę do Krzemieńca.....................................................................................................86
Kiedyś w jesienną porę........................................................................................................................87
Lubow Niżnyk-Burak Juliuszowi Słowackiemu..............................................................................88
Tamara Tkaczuk Coś mówią góry tajemnicze .................................................................................89
Oksana ProstopczukListy...................................................................................................................90
Wiaczesław Majorow Listy do mamy ................................................................................................91
Iryna Kotlarska Pamięci Juliusza Słowackiego...............................................................................93
Tamara Sieniena Jak dziwnie........................................................................................................... 94
Krzemienieckimi malwami................................................................................................................95
Pożegnanie z synem............................................................................................................................96
Takie smutne słowa.............................................................................................................................96
Gaszenie świec 
sans-serif; color: black;pstrong/spanstrong.............................................................97

Restauracja...........................................................................................................................................98
Roman Ładyka Juliusz Słowacki. Hymn......./p; font-size: 18pt;;.................................................100
Do sztambuchu Marii Wodzińskiej..................................................................................................102
Rozłączenie.........................................................................................................................................103
Rozmowa z piramidami.....................................................................................................................104
W pamiętniku Zofii Bobrówny..........................................................................................................105
Do Ludwiki Bobrowej.........................................................................................................................106
Jeżeli kiedy w tej mojej krainie.................................. ....................................................................106
Duma o Wacławie Rzewuskim..........................................................................................................107
Godzina myśli.....................................................................................................................................112
Jurij Kłymeć Krzemieńcowi..............................................................................................................123
Mychajło Werykiwśkyj Jeżeli kiedy w tej mojej krainie..............................................................126
W pamiętniku Zofii Bobrówny........................................................................................................ 130
Bohdan KłymczukJeżeli kiedy w tej mojej krainie......................................................................126
Bona.....................................................................................................................................................136
Ikwa......................................................................................................................................................140
Iryna Serhijenko Jeżeli kiedy w tej mojej krainie.......................................................................147

color: black; line-height: normal;strongfont-size: 12pt; font-family: times new roman,


SZTUKA
Walentyn Wełyczko.....................................................150
Bohdan Romaniuk........................................................152
Nil Zwarunczyk.............................................................154
Wołodymyr Steciuk......................................................156
Ołeksandr Ptaszkin.....................................................158
Oleg Wartabedian........................................................160
Mychajło Ternowyj.......................................................162
Anna Macega.................................................................163
Bohdan Swirgun...........................................................165
Walentyna Tomczuk....................................................166
Natałka Sobkowicz.......................................................167
Ołena Arutunian-Udina..............................................168
Tamara Udina................................................................170
Eugeniusz Udin.............................................................172
Mykoła Pazizin.............................................................176
Wołodymyr Prochorow.................................................178
Jarosław Omelan..........................................................180
Iwan Merdak..................................................................183
Eugenia Czerniawska...................................................184
Iwanna Perederij...........................................................188

PUBLICYSTYKA
Margarita Gecewicz
Uczczenie pamięci Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu....................................................190
W poszukiwaniu listów Juliusza Słowackiego......................................................................204
Do matki (J. Słowacki)..............................................................................................................210
Do matki (tłumaczenie M.Giecewicz).....................................................................................210
Kiedy pierwsze kury Panu śpiewają (J.Słowacki)..................................................................210
Kiedy pierwsze kury Panu śpiewają (tłumaczenie M. Giecewicz).......................................210
Jak dawniej – oto stoję na ruinach (J.Słowacki)....................................................................211
Jak dawniej – oto stoję na ruinach (tłumaczenie M.Giecewicz)......................................... 212
Hawryło Czernychiwśkyj
Juliusz Słowacki w ukraińskich badaniach krajoznawczych...............................................213
Olga Makarenko
 Świat Juliusza Słowackiego.....................................................................................................224
Oleg Wasyłyszyn
Juliusz Słowacki a środowisko literacko-artystyczne współczesnego Krzemieńca...........232
Helena Haśkiewicz
Dawny Krzemieniec...................................................................................................................239
Tamara Sienina
Do Portugalii – do Pani Marii Danilewicz (wspomnienie)....................................................245 

 

• Wydawca: Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu
• Opracowanie: Tamara Sienina; 
• Korekta: Oksana Zub, Petro Ktytor, Wołodymyr Diakow;
• Tłumaczenie na język polski: Ludmiła Ochocka, Helena Haśkiewicz, Alina Szulgan
 


Więcej…

2005 rok

Drukuj PDF

 


“GODZINA MYŚLI” – LITERACKO-ARTYSTYCZNA GAZETA MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Drukuj PDF
(Tekst w języku ukraińskim)

     “Godzina myśli” – literacko-artystyczna gazeta Muzeum Juliusza Słowackiego - periodyk w druku od 2005 roku. Liczy 4 strony. Wychodzi nakładem 100-200 sztuk razem z gazetą miejską „Kremenetśkyj Wisnyk”. Gazeta wyświetla działalność muzeum, miłośników i gości naszej instytucji.

«MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRZEMIEŃCU» – ZESTAW WIDOKÓWEK

Drukuj PDF
(Tekst w językach polskim i ukraińskim) 

     Jako pierwsze wydanie Muzeum ujrzał świat 4 września 2005 roku. Ilustrując każdą z ośmiu sal dworku Słowackich (zabytek architektury ΧΙΧ wieku), gdzie poeta stawiał pierwsze kroki, jest poświęcony 190-tej rocznicy urodzin Słowackiego. 
     O rodzinnym domu poeta pamiętał studiując w Wilnie, pracując w Warszawie, przebywając w wymuszonej emigracji za granicą (Niemcy, Francja, Szwajcaria, Włochy, Bliski Wschód), spędzając ostatnie dziesięć lat swojego życia w Paryżu.
      Właśnie ten dworek stał się po śmierci Słowackiego zarówno miejscem, gdzie od roku 1909 z różnych stron świata przyjeżdżają ci, którzy szanują twórczość poety, jak też miejscem rozważań o losie Słowackiego. Tutaj można głębiej odczuć i zrozumieć go jako romantyka, filozofa walczącego o niepodległość Ojczyzny, jako syna — oddanego swojemu narodowi polskiemu i jako wielkiego krzemieńczanina, który na zawsze zachował w swoim sercu miłość do ziemi, w której się urodził.

  

  • Autor tekstu: Tamara Sienina
  • Tłumaczenie: Ludmiła Ochocka
  • Zdjęcia: Walentyna Tomczuk
  • Szata zewnętrzna: Iryna Batko
  • Wydawcy:
  • Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu
  • Krzemieniec, woj. tarnopolskie, Ukraina
  • Tel. (3803546) 22497
  • Pzedsiębiorca prywatny Walentyna Tomczuk, dokument świadczący
  • wpisaniu na państwową listę wydawców subiekta sprawy wydawniczej nr 19, seria TR
  • Krzemieniec, woj. tarnopolskie, Ukraina