UkrainianPolishRussianEnglish

PRODUKCJA DRUKOWANA MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRZEMIEŃCU

Drukuj PDF

2013  rok

«Kobiety bliskie sercu poety - komplet widokówek »

(w języku polskim i ukraińskim) 2013  rok

Booklet

(w języku ukraińskim i polskim)

.

 

2012  rok

Nasza współpraca

„Dialog dwóch kultur” – naukowo-publicystyczny rocznik (polsko-ukraiński)

Grono pracowników Muzeum Juliusza Słowackiego wyraża wdzięczność Mariuszowi Olbromskiemu – naukowcu  i poecie w Przemyślu (RP) za zaproszenie do udziału w tworzeniu roczników „Dialog dwóch kultur”, które  od 2006 r  wydawane są w Przemyślu po wspólnie organizowanych w Krzemieńcu Międzynarodowych literacko-artystycznych spotkaniach „Dialog dwóch kultur”.

   2011 rok


 “Godzina myśli” – literacko-artystyczna gazeta Muzeum Juliusza Słowackiego

(Tekst w języku ukraińskim)

“Godzina myśli” – literacko-artystyczna gazeta Muzeum Juliusza Słowackiego - periodyk w druku od 2005 roku. Liczy 4 strony. Wychodzi nakładem 100-200 sztuk razem z gazetą miejską „Kremenetśkyj Wisnyk”. Gazeta wyświetla działalność muzeum, miłośników i gości naszej instytucji.

{joomplucat:29

2005-2011 rok

 Nasza współpraca


„Dialog dwóch kultur” – naukowo-publicystyczny rocznik (polsko-ukraiński)

Grono pracowników Muzeum Juliusza Słowackiego wyraża wdzięczność Mariuszowi Olbromskiemu – dyrektorowi Narodowego Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu za zaproszenie do udziału w tworzeniu roczników „Dialog dwóch kultur”, które  od 2006 r  wydawane są w Przemyślu po wspólnie organizowanych w Krzemieńcu Międzynarodowych literacko-artystycznych spotkaniach „Dialog dwóch kultur”.

2011 rok


Krzemieniec. „Śladami Króla-Ducha” - przewodnik wydany w języku ukraińskim i polskim.

(W języku polskim i ukraińskim, 16 str.)

We wrześniu 2011 roku pracownicy merytoryczni Muzeum Juliusza Słowackiego Wydali przewodnik - Krzemieniec. „Śladami Króla-Ducha.” Prezentacja odbyła się w muzeum, podczas VIII Literacko- Artystystycznych Spotkań „Dialog Dwóch Kultur” w kręgu ukraińskich i polskich naukowców, literatów, muzealników i innych wielbicieli twórczosci Wielkiego Krzemiezanina podczas Przewodnik prezentuje objekty zabytkowe, powiązane z imieniem Juliusza Słowackiego. Jest to: ulica i zaułek jego imienia, rodzinny dworek, w którym obecnie znajduje się muzeum, dwa pomniki, mogiła matki na cmentarzu Tunickim, kościół, dawne Liceum Krzemienieckie, Biblioteka Miejska, tablice pamiątkowe, skałki i inne.

  • Teksty i opracowania: Tamara Sienina
  • Korekta ukraińskich tekstów: Oksana Zub, Natalia Pereskokowa
  • Tłumaczenie i korekta tekstów polskich: Ludmiła Ochocka, Alina Szulgan, Helena Haśkiewicz
  • Wydawnictwo: „Terno-graf”
  • Wydanie powstało za sprzyjaniem Tarnopolskiej Administracji Państwowej,
  • Rady Wojewódzkiej, Działu Kultury.


 

2010 rok


"Juliusz Słowacki. Poezje w ukraińskich tłumaczeniach" -  Utwory wybrane - Z serii „Twórcza spuścizna Juliusza Słowackiego w tłumaczeniach”.

(W języku polskim i ukraińskim, 416 str.)


Książka "Juliusz Słowacki. Poezje w ukraińskich tłumaczeniach" - wydanie kierowane jest do wielbicieli poezji polskiego poety-romantyka pierwszej połowy XIX wieku urodzonego w Krzemieńcu na Wołyniu (dziś - woj. tarnopolskie). Zebrane tłumaczenia poezji Juliusza Słowackiego są godnym dopełnieniem poprzednich wydań, które ujrzały świat: w 1952 roku (28 utworów lirycznych), w 1959 roku ukazało się dwutomowe wydanie tłumaczeń pod redakcją wybitnego ukraińskiego poety Maksyma Rylskiego, w 1969 roku - dwujęzyczne wydanie opracowane przez dr hab. - Rostysława Radyszewskiego. W 2005 roku, z udziałem klasyków współczesnej literatury ukraińskiej - Dmytra Pawłyczki, autora przedmowy, i Romana Łubkiwskiego, redaktora, wydany został trzystustronicowy tom przetłumaczonych utworów poety. W naszym wydaniu są zamieszczone krótkie biogramy tłumaczy utworów Juliusza Słowackie¬go. Posłużą one do bliższego zapoznania się z postaciami, które pragną donieść słowo wielkiego poety do czytelników na Ukrainie. W tej książce zamieszczono także oryginały, które można porównać z tłumaczeniami.

 

 

 

2009 rok

 Nasza współpraca

 Pracownicy Muzeum Juliusza Słowackiego wyrażają wdzięczność Dyrektorowi Tarnopolskiej Wojewódzkiej Biblioteki Uniwersalnej Wasylowi Witenko za propozycję współpracy w stworzeniu bibliograficznego skorowidzu „Juliusz Słowacki” , poświęconemu 200 roczniczy urodzin Poety. – 158 str.

"Juliusz Słowacki"- bibliograficzny skorowidz 

(w językach ukraińskim i polskim), 158 str.

SPIS TREŚCI 

Nota wydawcy...................................................................................................5
Juliusz Słowacki w swojej dawnej ojczyźnie........................................................7
Bicie serca obu narodów....................................................................................14
Utwory Juliusza Słowackiego............ /spanVerdana, sans-serifOksana Zub,

Natalia Pereskokowa - język rosyjski; Anna Bondarska -

język angielski;times new roman, times; font-size:

18pt;font-size: 18pt;.................................................................15
Pełne wydanie utworów.....................................................................................15
Utwory wybrane............................................................................................... 22
Dramaty............................................................................................................24
Utwory poetyckie............................................................................................. 35
Poszczególne utwory.........................................................................................50
Spuścizna epistologiczna....................................................................................51
Publikacje o Juliuszu Słowackim i jego twórczości..............................................53
Materiały biograficzne........................................................................................53
Badania literackie..............................................................................................73
Informatory.......................................................................................................87
Dokumenty dotyczące Juliusza Słowackiego w zbiorach Państwowego Archiwum

Województwa Tarnopolskiego..........................................................................88
Dokumenty fotograficzne...................................................................................93
Dokumenty audiowizualne.................................................................................94
Zbiory Tarnopolskiego Wojewódzkiego Muzeum Krajoznawczego...................98
Uszanowanie pamięci poety..............................................................................119
Muzeum Juliusza Słowackiego..........................................................................125
Poezja ku czci Słowackiego..............................................................................131
Materiały artystyczne........................................................................................133
Tłumacze twórczości Słowackiego....................................................................138
Bibliografia.......................................................................................................138
Bibliografia internetowa.....................................................................................138
Utwory Słowackiego w Internecie.....................................................................138
Życie i twórczość Juliusza Słowackiego.............................................................142
Uczczenie pamięci Juliusza Słowackiego............................................................151
Indeks imion.....................................................................................................151
Indeks nazwisk.................................................................................................157

  • Tarnopol, Wydawnictwo „Pidrucznyky ta posibnyky”, 2009 r

 

 

2009 rok

Koperty jubileuszowe - koperty (dwa rodzaje) z portretem Juliusza Słowackiego

 Koperty wydane z okazji 200-lecia urodzin Juliusza Słowackiego 

Opracowanie graficzne: Eugeniusz Udin

  • Wydawnictwo: „Terno-graf”

 

 

 

2009 rok

“Godzina myśli” – literacko-artystyczna gazeta Muzeum Juliusza Słowackiego

 

(Tekst w języku ukraińskim)

 

 

2009 rok


«Listy do matki»  - zbiór listów (w językach ukraińskim i polskim), 248 str.

Zbiór «Listy do matki» jest pierwszy z serii «Skarby dziedzictwa epistolarnego Juliusza Słowackiego». Tom zawiera 27 wybranych listów genialnego polskiego poety Juliusza Słowackiego (1809-1849), napisanych do matki (Salomei Słowackiej-Bècu) z dalekiej emigracji do ojczystego Krzemieńca, i po raz pierwszy proponuje ten dialog w języku ukraińskim. Jest to dostojny dar Poecie z okazji 200-lecia urodzin, a dla czytelnika - możliwość dotknięcia jego wrażliwej duszy poprzez zapoznanie się ze zwierzeniami najbliższej mu osobie.

  • Autorstwo tekstu i redakcja: Tamara Sienina
  • Tłumaczenie: Margaryta Gecewicz
  • Redaktor: Oksana Fenoszyna
  • Redaktor literacki: Switłana Wynnyczenko
  • Korekta listów w języku ukraińskim: Oksana Zub, Natalia Pereskokowa
  • Korekta listów w języku polskim: Ludmiła Ochocka, Alina Szulgan, Ołena Haśkiewicz
  • Wydawnictwo: „Terno-graf”

SPIS TREŚCI

LISTY DO MATKI
«On miał prawo oczekiwać dobrej pamięci o sobie w Ukrainie...»?
(Nota wydawcy Tamary Sioeninej)....................................................................5

Jedyny znany list Salomei Becu do syna z dnia 5 czerwca 1939 roku..................16

1. Drezno, 12 kwietnia 1831 r...........................................................................18
2. Drezno, 23 maja 1831 r.................................................................................21
3. Drezno, 6 lipca 1831 r...................................................................................23
4. Paryż, 20 października 1831 r........................................................................27
5. Paryż, 10 grudnia 1831 r................................................................................33
6. Paryż, 3 września 1832 r................................................................................38
7. Genewa, 30 grudnia 1832 r............................................................................44
8. Genewa, 15 marca 1833 r..............................................................................52
9. Genewa, 23 sierpnia 1833 r............................................................................57
10. Genewa, 20 lutego 1834r..............................................................................62
11. Genewa, 24 marca 1834 r.............................................................................65
12. Genewa, 6 czerwca 1834 r............................................................................69
13. Genewa, 13 lipca 1834 r...............................................................................74
14. Genewa, 21 sierpnia 1834 r..........................................................................79
15. Genewa, 28 września 1834 r.........................................................................83
16. Genewa, 7 listopada 1834 r..........................................................................89
17. Genewa, 18 grudnia 1834 r...........................................................................93
18. Genewa, 5 lutego 1835 r...............................................................................98
19. Genewa, 7 marca 1832 r..............................................................................102
20. Genewa, 30 czerwca 1835 r.........................................................................108
21. Rzym, 28 maja 1836 r..................................................................................113
22. Neapol, 20 czerwca 1836 r..........................................................................117
23. Bejrut, 19 lutego 1837 r................................................................................122
24. Florencja, 21 sierpnia 1837 r........................................................................127
25. Paryż, 19 lipca 1845....................................................................................134
26. Jedyny znany dotąd list Salomei Bècu do syna z 5 czerwca 1839 r................139
Listy Juliusza Słowackiego do matki...................................................................145-246

 

2008 rok

 

Muzeum Juliusza Słowackiego "Godzina myśli...  Przewodnik-informator (2008. - 32 s.) 

  

Przewodnik-informator wyświetla treść ekspozycyjną każdej z ośmiu sal muzeum, które są poświęcone genialnemu poecie polskiemu Juliuszowi Słowackiemu, który urodził się w Krzemieńcu."Muzeum Juliusza Słowackiego "Godzina myśli..," (w czterech językach) – informator wydany przez Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. Wydanie powstało za sprzyjaniem Tarnopolskiej Administracji Państwowej, Rady Wojewódzkiej, Działu Kultury і dzięki wsparciu finansowemu krzemienieckich Polaków.

SPIS TREŚCI

"Z historii powstania muzeum".......................................13
"О wielkim poecie"...........................................................14
Sala I - Krzemieniec..........................................................15
Salall - Wilno.....................................................................15
Sala III - Warszawa............................................................16
SalalV – Listy do matki.....................................................16
Sala V - "Sen srebrny Salomei".......................................17
Sala VI - "Podróże po Ukrainie". "Podróż na
Wschód".............................................................................17
Sala VII - "Król Duch" (Paryż)........................................18
Sala VIII - Krzemieniec -
"Miasto wielkiej tęsknoty"..............................................18
Imię Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu....................19
Teksty w języku rosyjskim і języku angielskim.......... 20

         

  • Opracowanie: Tamara Sienina;
  • Tłumaczenie: Ludmiła Ochocka, Helena Haśkiewicz, Alina Szulgan - język polski;
  • Oksana Zub, Natalia Pereskokowa - język rosyjski; Anna Bondarska - język angielski;
  • Opracowanie graficzne: malarz Eugeniusz Udin
  • Zdjęcia: Bohdan Swirhun
  • Lamanie graficzne: Julia Węgrynowycz
  • Na stronie tytułowej: olejny obraz pędzla Juliusza Słowackiego "Mglisty poranek nad morzem"
  • Adres wydawcy: Tarnopol: Terno-graf,
  • Muzeum J. Słowackiego,
  • ul. Słowackiego, 16, Krzemieniec
  • tarnopolskie województwo, 47003.

„Muzeum Juliusza Słowackiego”Godzina myśli...”

– przewodnik po muzeum w trzech językach: polskim, ukraińskim, angielskim., 72 str.

Są to trzy osobne wydania z szczegółowym opisem życia i twórczości Juliusza Słowackiego. Przewodnik podzielony jest także na rozdziały doczące historii dworku Słowackich,  historii powstania muzeum i pierwszych lat działalności.

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne...........................................................................................................5
"Dworek Słowackich”..............................................................................................8
Wystawa „Juliusza Słowackiego Godzina myśli”...................................................14
Hol............................................................................................................................16
Sale muzealne...........................................................................................................19
Sala I - Krzemieniec.................................................................................................21
Salall - Wilno............................................................................................................26
Sala III - Warszawa.................................................................................................30
SalalV – Listy do matki (Drezno, Londyn, Paryż, Genewa, Weytu, Neapol).......33
Sala V – Salon, czyli sen...Salomei".......................................................................17
Sala VI - "Podróże. Ukraina i podróż na Wschód"................................................43
Sala VII - "Król Duch" (Paryż)..............................................................................49
Sala VIII – Ad memoriam ......................................................................................56
Słowacki a Krzemieniec..........................................................................................59
Juliusz Słowacki w Krzemieńcu..............................................................................60
 O historii muzeum...................................................................................................62

  • Autorstwo tekstów i redakcja: Tamara Sienina;
  • Tłumaczenie z języka ukraińskiego: Ludmiła Ochocka, Helena Haśkiewicz, Alina Szulgan ;
  • Opracowanie graficzne: malarz Eugeniusz Udin
  • Zdjęcia: Bohdan Swirhun
  • Lamanie graficzne: Julia Węgrynowycz
  • Na stronie tytułowej: olejny obraz pędzla Juliusza Słowackiego "Mglisty poranek nad morzem"
  • Adres wydawcy: Tarnopol: Terno-graf,
  • Muzeum J. Słowackiego,
  • ul. Słowackiego, 16, Krzemieniec
  • tarnopolskie województwo, 47003.

   

 

2008 rok 

 

Muzeum Juliusza Słowackiego "Godzina myśli...  - Przewodnik-informator (2008. - 32 s.) 

 

Przewodnik-informator wyświetla treść ekspozycyjną każdej z ośmiu sal muzeum, które są poświęcone genialnemu poecie polskiemu Juliuszowi Słowackiemu, który urodził się w Krzemieńcu."Muzeum Juliusza Słowackiego "Godzina myśli..," (w czterech językach) – informator wydany przez Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. Wydanie powstało za sprzyjaniem Tarnopolskiej Administracji Państwowej, Rady Wojewódzkiej, Działu Kultury і dzięki wsparciu finansowemu krzemienieckich Polaków.

 

 

Spis treści

 

Tamara Sienina. Słowo wydawcy......................................................5
Dmytro Pawłyczko. Dialog Mistrzów.............................................. .6
Korespondencja..............................................................................11
Tamara Sienina. Przez lata ..............................................................33
Spotkanie , serif; color: black;w Krzemieńcu.................................................................34
Przemówienie Jarosława Iwaszkiewicza w Krzemieńcu....................38
Mykoła Bażan. Krzemienieckie impresje..........................................39
Jarosław Iwaszkiewicz. Ikwa i ja......................................................42
Jaroslaw Iwaszkiewicz. Ikwa i ja. (Tłumaczenie Mykoły Bażana) .....43
„Dialog dwóch kultur”......................................................................43
Międzynarodowe spotkania literacko-artystyczne 
w Muzeum Juliusza Słowackiego......................................................44

 

  • Opracowanie: Tamara Sienina;
  • Korekta: Oksana Zub
  • Grafika: Eugeniusz Udin
  • Wydanie powstało za sprzyjaniem Tarnopolskiej Administracji Państwowej,
  • Rady Wojewódzkiej, Działu Kultur.

 

2007 rok

Tam gdzie Ikwy srebrne fale płyną…- almanach literacko-artystyczny, 272 s.

(nota wydawcy, wstęp i niektóre teksty- w tłumaczeniu na język polski)

 Obecne wydanie zawiera utwory poetyckie, publicystyczne, muzyczne i malarskie, również zdjęcia autorów krzemienieckich i tarnopolskich, które są dedykowane Juliuszowi Słowackiemu (1809-1849) – wielkiemu poecie romantycznemu, urodzonemu w Krzemieńcu. 

Wydanie powstało za sprzyjaniem Tarnopolskiej Administracji Państwowej, Rady Wojewódzkiej, Działu Kultury і dzięki wsparciu finansowemu obywateli polskich, miłośników Krzemieńca.       

 

Spis treści

…Póki Ikwa ma rodzinna płynie…(nota wydawcy)…………………………………………..........…5

Juliusz Słowacki w jego dawnej ojczyźnie……………………………………………………….........8

Poezja


Iwan Harasewycz Juliusz Słowacki. Godzina myśli (fragment)...................................................24
Juliusz Słowacki. Jeżeli kiedy…(fragment)...................................................................................26
Sonety tęsknoty..................................................................................................................................27
Irena Sandecka Widmo Góry Bony..................................................................................................33
Góra królowej Bony w Krzemieńcu.................................................................................................34
Jeśli ci trzeba srebra..........................................................................................................................35
Hałyna Hordasewycz Juliusz Słowacki. Godzina myśli (fragment)............................................36
A gdy mnie zapytają......................................................................................................................….37
Wołodymyr Wychruszcz Juliusz Słowack......................................................................................38
Borys Demkiw Szabla i sonet...........................................................................................................41
Heorhij Petruk-Popyk Z myślą o Juliuszu Słowackim.................................................................42
Na skałkach Słowackiego..................................................................................................................43
Ołeksandr Smyk Juliusz Słowacki w Jerozolimie. Noc……....................................................….45
Juliuszowi Słowackiemu...................................................................................................................46
Wiersze z pobytu w mieście Poety...................................................................................................47
Mychajło Kuza Na skałkach Słowackiego.......................................................................................53
Hafty poetyckie...................................................................................................................................51
Olha Birkowa Pamięci Juliusza Słowackiego................................................................................53
Salomei Słowackiej............................................................................................................................54
Serhij Syniuk Wrzenie urwisk, jezior łagodny błękit..................................................................55
Wasyl Cybulskyj Wspomnienia przyszłości...................................................................................57
Iwan Minczuk Juliusz Słowacki.......................................................................................................59
Powrót Poety........................................................................................................................................62
Na grobie Salomei…………………………..........................................................................................65
Natala Kuczer-Pereskokowa Dlaczego poleciałeś...........................................................................67
Niczym srebrny sen Salomei.............................................................................................................68
Szczęście..............................................................................................................................................69
Jesień w dworku Słowackich.............................................................................................................70
Iwan Potij Przy pomniku Słowackiego............................................................................................71
I obudzi się iasto.................................................................................................................................72
Wiktor Pidhurskyj Randka z Poetą.................................................................................................73
Ludmyła Majdina Juliuszowi Słowackiemu...................................................................................75
Ołeh Dombrowskyj Dalie..................................................................................................................76
Wiem, że wrócę...................................................................................................................................77
Wołodymyr Jakymczuk Dwie Ojczyzny......................................................................................…79
Przycichnął tętent koni......................................................................................................................80

Aleksander Marczenko Krzemieniec (fragment)............................................................................81

Anatolij Jankow Na ulicy Słowackiego.............................................................................................83
Dawny zamek.......................................................................................................................................83
Nad Ikwą................................................................................................................................................84
Wasyl Lisowyj Idę do Krzemieńca.....................................................................................................86
Kiedyś w jesienną porę........................................................................................................................87
Lubow Niżnyk-Burak Juliuszowi Słowackiemu..............................................................................88
Tamara Tkaczuk Coś mówią góry tajemnicze .................................................................................89
Oksana ProstopczukListy...................................................................................................................90
Wiaczesław Majorow Listy do mamy ................................................................................................91
Iryna Kotlarska Pamięci Juliusza Słowackiego...............................................................................93
Tamara Sieniena Jak dziwnie........................................................................................................... 94
Krzemienieckimi malwami................................................................................................................95
Pożegnanie z synem............................................................................................................................96
Takie smutne słowa.............................................................................................................................96
Gaszenie świec........................................................................, sans-serif; color: black;pstrong/spanstrong.............................................................97
Restauracja...........................................................................................................................................98
Roman Ładyka Juliusz Słowacki. Hymn......./p; font-size: 18pt;;..................................................................................100
Do sztambuchu Marii Wodzińskiej..................................................................................................102
Rozłączenie.........................................................................................................................................103
Rozmowa z piramidami.....................................................................................................................104
W pamiętniku Zofii Bobrówny..........................................................................................................105
Do Ludwiki Bobrowej.........................................................................................................................106
Jeżeli kiedy w tej mojej krainie.................................. ....................................................................106
Duma o Wacławie Rzewuskim..........................................................................................................107
Godzina myśli.....................................................................................................................................112
Jurij Kłymeć Krzemieńcowi..............................................................................................................123
Mychajło Werykiwśkyj Jeżeli kiedy w tej mojej krainie..............................................................126
W pamiętniku Zofii Bobrówny........................................................................................................ 130
Bohdan KłymczukJeżeli kiedy w tej mojej krainie......................................................................126
Bona.....................................................................................................................................................136
Ikwa......................................................................................................................................................140
Iryna Serhijenko Jeżeli kiedy w tej mojej krainie.......................................................................147

color: black; line-height: normal;strongfont-size: 12pt; font-family: times new roman,


SZTUKA
Walentyn Wełyczko.....................................................150
Bohdan Romaniuk........................................................152
Nil Zwarunczyk.............................................................154
Wołodymyr Steciuk......................................................156
Ołeksandr Ptaszkin.....................................................158
Oleg Wartabedian........................................................160
Mychajło Ternowyj.......................................................162
Anna Macega.................................................................163
Bohdan Swirgun...........................................................165
Walentyna Tomczuk....................................................166
Natałka Sobkowicz.......................................................167
Ołena Arutunian-Udina..............................................168
Tamara Udina................................................................170
Eugeniusz Udin.............................................................172
Mykoła Pazizin.............................................................176
Wołodymyr Prochorow.................................................178
Jarosław Omelan..........................................................180
Iwan Merdak..................................................................183
Eugenia Czerniawska...................................................184
Iwanna Perederij...........................................................188

PUBLICYSTYKA
Margarita Gecewicz
Uczczenie pamięci Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu....................................................190
W poszukiwaniu listów Juliusza Słowackiego......................................................................204
Do matki (J. Słowacki)..............................................................................................................210
Do matki (tłumaczenie M.Giecewicz).....................................................................................210
Kiedy pierwsze kury Panu śpiewają (J.Słowacki)..................................................................210
Kiedy pierwsze kury Panu śpiewają (tłumaczenie M. Giecewicz).......................................210
Jak dawniej – oto stoję na ruinach (J.Słowacki)....................................................................211
Jak dawniej – oto stoję na ruinach (tłumaczenie M.Giecewicz)......................................... 212
Hawryło Czernychiwśkyj
Juliusz Słowacki w ukraińskich badaniach krajoznawczych...............................................213
Olga Makarenko
 Świat Juliusza Słowackiego.....................................................................................................224
Oleg Wasyłyszyn
Juliusz Słowacki a środowisko literacko-artystyczne współczesnego Krzemieńca...........232
Helena Haśkiewicz
Dawny Krzemieniec...................................................................................................................239
Tamara Sienina
Do Portugalii – do Pani Marii Danilewicz (wspomnienie)....................................................245 

• Wydawca: Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu
• Opracowanie: Tamara Sienina;
• Korekta: Oksana Zub, Petro Ktytor, Wołodymyr Diakow;
• Tłumaczenie na język polski: Ludmiła Ochocka, Helena Haśkiewicz, Alina Szulgan 

2005 rok

“Godzina myśli” – literacko-artystyczna gazeta Muzeum Juliusza Słowackiego

(Tekst w języku ukraińskim)

“Godzina myśli” – literacko-artystyczna gazeta Muzeum Juliusza Słowackiego - periodyk w druku od 2005 roku. Liczy 4 strony. Wychodzi nakładem 100-200 sztuk razem z gazetą miejską „Kremenetśkyj Wisnyk”. Gazeta wyświetla działalność muzeum, miłośników i gości naszej instytucji.

 

2005 rok

“Godzina myśli” – literacko-artystyczna gazeta Muzeum Juliusza Słowackiego

(Tekst w języku ukraińskim)

“Godzina myśli” – literacko-artystyczna gazeta Muzeum Juliusza Słowackiego - periodyk w druku od 2005 roku. Liczy 4 strony. Wychodzi nakładem 100-200 sztuk razem z gazetą miejską „Kremenetśkyj Wisnyk”. Gazeta wyświetla działalność muzeum, miłośników i gości naszej instytucji.

2005 rok


«Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu» – zestaw widokówek
(Tekst w językach polskim i ukraińskim) 
 

Jako pierwsze wydanie Muzeum ujrzał świat 4 września 2005 roku. Ilustrując każdą z ośmiu sal dworku Słowackich (zabytek architektury ΧΙΧ wieku), gdzie poeta stawiał pierwsze kroki, jest poświęcony 190-tej rocznicy urodzin Słowackiego.
O rodzinnym domu poeta pamiętał studiując w Wilnie, pracując w Warszawie, przebywając w wymuszonej emigracji za granicą (Niemcy, Francja, Szwajcaria, Włochy, Bliski Wschód), spędzając ostatnie dziesięć lat swojego życia w Paryżu.
Właśnie ten dworek stał się po śmierci Słowackiego zarówno miejscem, gdzie od roku 1909 z różnych stron świata przyjeżdżają ci, którzy szanują twórczość poety, jak też miejscem rozważań o losie Słowackiego. Tutaj można głębiej odczuć i zrozumieć go jako romantyka, filozofa walczącego o niepodległość Ojczyzny, jako syna — oddanego swojemu narodowi polskiemu i jako wielkiego krzemieńczanina, który na zawsze zachował w swoim sercu miłość do ziemi, w której się urodził.

  

  • Autor tekstu: Tamara Sienina
  • Tłumaczenie: Ludmiła Ochocka
  • Zdjęcia: Walentyna Tomczuk
  • Szata zewnętrzna: Iryna Batko
  • Wydawcy:
  • Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu
  • Krzemieniec, woj. tarnopolskie, Ukraina
  • Tel. (3803546) 22497
  • Pzedsiębiorca prywatny Walentyna Tomczuk, dokument świadczący
  • wpisaniu na państwową listę wydawców subiekta sprawy wydawniczej nr 19, seria TR
  • Krzemieniec, woj. tarnopolskie, Ukraina