UkrainianPolish

«LISTY DO MATKI» - ZBIÓR LISTÓW

Drukuj PDF
 (w językach ukraińskim i polskim), 248 str.

Zbiór «Listy do matki» jest pierwszy z serii «Skarby dziedzictwa epistolarnego Juliusza Słowackiego». Tom zawiera 27 wybranych listów genialnego polskiego poety Juliusza Słowackiego (1809-1849), napisanych do matki (Salomei Słowackiej-Bècu) z dalekiej emigracji do ojczystego Krzemieńca, i po raz pierwszy proponuje ten dialog w języku ukraińskim. Jest to dostojny dar Poecie z okazji 200-lecia urodzin, a dla czytelnika - możliwość dotknięcia jego wrażliwej duszy poprzez zapoznanie się ze zwierzeniami najbliższej mu osobie.

   • Autorstwo tekstu i redakcja: Tamara Sienina
   • Tłumaczenie: Margaryta Gecewicz
   • Redaktor: Oksana Fenoszyna
   • Redaktor literacki: Switłana Wynnyczenko
   • Korekta listów w języku ukraińskim: Oksana Zub, Natalia Pereskokowa
   • Korekta listów w języku polskim: Ludmiła Ochocka, Alina Szulgan, Ołena Haśkiewicz
   • Wydawnictwo: „Terno-graf”
 
SPIS TREŚCI

LISTY DO MATKI 
«On miał prawo oczekiwać dobrej pamięci o sobie w Ukrainie...»?
(Nota wydawcy Tamary Sioeninej)....................................................................5

Jedyny znany list Salomei Becu do syna z dnia 5 czerwca 1939 roku..................16

1. Drezno, 12 kwietnia 1831 r...........................................................................18
2. Drezno, 23 maja 1831 r.................................................................................21
3. Drezno, 6 lipca 1831 r...................................................................................23
4. Paryż, 20 października 1831 r........................................................................27
5. Paryż, 10 grudnia 1831 r................................................................................33
6. Paryż, 3 września 1832 r................................................................................38
7. Genewa, 30 grudnia 1832 r............................................................................44
8. Genewa, 15 marca 1833 r..............................................................................52
9. Genewa, 23 sierpnia 1833 r............................................................................57
10. Genewa, 20 lutego 1834r..............................................................................62
11. Genewa, 24 marca 1834 r.............................................................................65
12. Genewa, 6 czerwca 1834 r............................................................................69
13. Genewa, 13 lipca 1834 r...............................................................................74
14. Genewa, 21 sierpnia 1834 r..........................................................................79
15. Genewa, 28 września 1834 r.........................................................................83
16. Genewa, 7 listopada 1834 r..........................................................................89
17. Genewa, 18 grudnia 1834 r...........................................................................93
18. Genewa, 5 lutego 1835 r...............................................................................98
19. Genewa, 7 marca 1832 r..............................................................................102
20. Genewa, 30 czerwca 1835 r.........................................................................108
21. Rzym, 28 maja 1836 r..................................................................................113
22. Neapol, 20 czerwca 1836 r..........................................................................117
23. Bejrut, 19 lutego 1837 r................................................................................122 
24. Florencja, 21 sierpnia 1837 r........................................................................127
25. Paryż, 19 lipca 1845....................................................................................134
26. Jedyny znany dotąd list Salomei Bècu do syna z 5 czerwca 1839 r................139 
Listy Juliusza Słowackiego do matki...................................................................145-246