UkrainianPolish

TAM GDZIE IKWY SREBRNE FALE PŁYNĄ…

Drukuj PDF

(almanach literacko-artystyczny,) 272 s.

 

(nota wydawcy, wstęp i niektóre teksty- w tłumaczeniu na język polski)

 

 Obecne wydanie zawiera utwory poetyckie, publicystyczne, muzyczne i malarskie, również zdjęcia autorów krzemienieckich i tarnopolskich, które są dedykowane Juliuszowi Słowackiemu (1809-1849) – wielkiemu poecie romantycznemu, urodzonemu w Krzemieńcu. 

Wydanie powstało za sprzyjaniem Tarnopolskiej Administracji Państwowej, Rady Wojewódzkiej, Działu Kultury і dzięki wsparciu finansowemu obywateli polskich, miłośników Krzemieńca. 

 

Spis treści

…Póki Ikwa ma rodzinna płynie…(nota wydawcy)…………………………………………..........…5

Juliusz Słowacki w jego dawnej ojczyźnie……………………………………………………….........8

 Poezja

 Iwan Harasewycz Juliusz Słowacki. Godzina myśli (fragment)...................................................24

Juliusz Słowacki. Jeżeli kiedy…(fragment)...................................................................................26
Sonety tęsknoty..................................................................................................................................27
Irena Sandecka Widmo Góry Bony..................................................................................................33
Góra królowej Bony w Krzemieńcu.................................................................................................34
Jeśli ci trzeba srebra..........................................................................................................................35
Hałyna Hordasewycz Juliusz Słowacki. Godzina myśli (fragment)............................................36
A gdy mnie zapytają......................................................................................................................….37
Wołodymyr Wychruszcz Juliusz Słowack......................................................................................38
Borys Demkiw Szabla i sonet...........................................................................................................41
Heorhij Petruk-Popyk Z myślą o Juliuszu Słowackim.................................................................42
Na skałkach Słowackiego..................................................................................................................43
Ołeksandr Smyk Juliusz Słowacki w Jerozolimie. Noc……....................................................….45
Juliuszowi Słowackiemu...................................................................................................................46
Wiersze z pobytu w mieście Poety...................................................................................................47
Mychajło Kuza Na skałkach Słowackiego.......................................................................................53
Hafty poetyckie...................................................................................................................................51
Olha Birkowa Pamięci Juliusza Słowackiego................................................................................53
Salomei Słowackiej............................................................................................................................54
Serhij Syniuk Wrzenie urwisk, jezior łagodny błękit..................................................................55
Wasyl Cybulskyj Wspomnienia przyszłości...................................................................................57
Iwan Minczuk Juliusz Słowacki.......................................................................................................59
Powrót Poety........................................................................................................................................62
Na grobie Salomei…………………………..........................................................................................65
Natala Kuczer-Pereskokowa Dlaczego poleciałeś...........................................................................67
Niczym srebrny sen Salomei.............................................................................................................68
Szczęście..............................................................................................................................................69
Jesień w dworku Słowackich.............................................................................................................70
Iwan Potij Przy pomniku Słowackiego............................................................................................71
I obudzi się iasto.................................................................................................................................72
Wiktor Pidhurskyj Randka z Poetą.................................................................................................73
Ludmyła Majdina Juliuszowi Słowackiemu...................................................................................75
Ołeh Dombrowskyj Dalie..................................................................................................................76
Wiem, że wrócę...................................................................................................................................77
Wołodymyr Jakymczuk Dwie Ojczyzny......................................................................................…79
Przycichnął tętent koni......................................................................................................................80

 

Aleksander Marczenko Krzemieniec (fragment)............................................................................81

 

Anatolij Jankow Na ulicy Słowackiego.............................................................................................83
Dawny zamek.......................................................................................................................................83
Nad Ikwą................................................................................................................................................84
Wasyl Lisowyj Idę do Krzemieńca.....................................................................................................86
Kiedyś w jesienną porę........................................................................................................................87
Lubow Niżnyk-Burak Juliuszowi Słowackiemu..............................................................................88
Tamara Tkaczuk Coś mówią góry tajemnicze .................................................................................89
Oksana ProstopczukListy...................................................................................................................90
Wiaczesław Majorow Listy do mamy ................................................................................................91
Iryna Kotlarska Pamięci Juliusza Słowackiego...............................................................................93
Tamara Sieniena Jak dziwnie........................................................................................................... 94
Krzemienieckimi malwami................................................................................................................95
Pożegnanie z synem............................................................................................................................96
Takie smutne słowa.............................................................................................................................96
Gaszenie świec 
sans-serif; color: black;pstrong/spanstrong.............................................................97

Restauracja...........................................................................................................................................98
Roman Ładyka Juliusz Słowacki. Hymn......./p; font-size: 18pt;;.................................................100
Do sztambuchu Marii Wodzińskiej..................................................................................................102
Rozłączenie.........................................................................................................................................103
Rozmowa z piramidami.....................................................................................................................104
W pamiętniku Zofii Bobrówny..........................................................................................................105
Do Ludwiki Bobrowej.........................................................................................................................106
Jeżeli kiedy w tej mojej krainie.................................. ....................................................................106
Duma o Wacławie Rzewuskim..........................................................................................................107
Godzina myśli.....................................................................................................................................112
Jurij Kłymeć Krzemieńcowi..............................................................................................................123
Mychajło Werykiwśkyj Jeżeli kiedy w tej mojej krainie..............................................................126
W pamiętniku Zofii Bobrówny........................................................................................................ 130
Bohdan KłymczukJeżeli kiedy w tej mojej krainie......................................................................126
Bona.....................................................................................................................................................136
Ikwa......................................................................................................................................................140
Iryna Serhijenko Jeżeli kiedy w tej mojej krainie.......................................................................147

color: black; line-height: normal;strongfont-size: 12pt; font-family: times new roman,


SZTUKA
Walentyn Wełyczko.....................................................150
Bohdan Romaniuk........................................................152
Nil Zwarunczyk.............................................................154
Wołodymyr Steciuk......................................................156
Ołeksandr Ptaszkin.....................................................158
Oleg Wartabedian........................................................160
Mychajło Ternowyj.......................................................162
Anna Macega.................................................................163
Bohdan Swirgun...........................................................165
Walentyna Tomczuk....................................................166
Natałka Sobkowicz.......................................................167
Ołena Arutunian-Udina..............................................168
Tamara Udina................................................................170
Eugeniusz Udin.............................................................172
Mykoła Pazizin.............................................................176
Wołodymyr Prochorow.................................................178
Jarosław Omelan..........................................................180
Iwan Merdak..................................................................183
Eugenia Czerniawska...................................................184
Iwanna Perederij...........................................................188

PUBLICYSTYKA
Margarita Gecewicz
Uczczenie pamięci Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu....................................................190
W poszukiwaniu listów Juliusza Słowackiego......................................................................204
Do matki (J. Słowacki)..............................................................................................................210
Do matki (tłumaczenie M.Giecewicz).....................................................................................210
Kiedy pierwsze kury Panu śpiewają (J.Słowacki)..................................................................210
Kiedy pierwsze kury Panu śpiewają (tłumaczenie M. Giecewicz).......................................210
Jak dawniej – oto stoję na ruinach (J.Słowacki)....................................................................211
Jak dawniej – oto stoję na ruinach (tłumaczenie M.Giecewicz)......................................... 212
Hawryło Czernychiwśkyj
Juliusz Słowacki w ukraińskich badaniach krajoznawczych...............................................213
Olga Makarenko
 Świat Juliusza Słowackiego.....................................................................................................224
Oleg Wasyłyszyn
Juliusz Słowacki a środowisko literacko-artystyczne współczesnego Krzemieńca...........232
Helena Haśkiewicz
Dawny Krzemieniec...................................................................................................................239
Tamara Sienina
Do Portugalii – do Pani Marii Danilewicz (wspomnienie)....................................................245 

 

• Wydawca: Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu
• Opracowanie: Tamara Sienina; 
• Korekta: Oksana Zub, Petro Ktytor, Wołodymyr Diakow;
• Tłumaczenie na język polski: Ludmiła Ochocka, Helena Haśkiewicz, Alina Szulgan