UkrainianPolish

Goście muzeum

OLESIA ZHUKOWSKA- WOŁONTARIUSZKA, SYMBOL MAJDANU - W MUZEUM SŁOWACKIEGO

Drukuj PDF

Olesya-926.04.2022. muzeum odwiedziła Olesia Żukowska279369149 1094393347792897_7941346694533140509_n


____


________________________________________________________________

WOŁONTARIUSZE W MUZEUM SŁOWACKIEGO

Drukuj PDF

 

imgonline-com-ua-Resize-Ie1NonB6bse8D84

W ciągu zeszłego tygodnia-( 10-17.07.2021), w Krzemieńcu działała ekipa wołontariuszy Fundacji Dziedzictwa Kulturowego a także uczniowie i absolwenci XXII Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Młodzież porządkowała zabytkowy cmentarz Bazylański, zbierała materiały do „Półprzewodnika po Krzemieńcu”, który niedługo ma powstać na podstawie subjektywnych wrażeń o mieście,f także spotykała się w Muzeum z miejscowymi artystami.


imgonline-com-ua-Resize-50JAUhtH8yhlimgonline-com-ua-Resize-IogZQLd9nLEKIPA 2 TELEWIZJI POLSKIEJ TVP W MUZEUM SŁOWACKIEGO

Drukuj PDF

213030899 916846265547607_5555239390221875765_n

03.07.2021. Ekipa 2 Telewisji Polskiej TVP realizuje program historyczno dokumentalny o wspólnym dziedzictwie kulturowym Polski i Ukrainy.

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

MŁODZIEŻ Z POLSKIEGO TOWARZYSTWA IM. WŁADYSŁAWA REJMONTA (RÓWNE) W MUZEUM SŁOWACKIEGO

Drukuj PDF

26.09.2020 z Równego do Muzeum przybyła grupa młodzieży z Polskiego Towarzystwa im. Władysława Rejmonta na czele z Prezesem Towarzystwa - Władysławem Bagińskim oraz nauczycielką języka polskiego Elżbietą Piotrowską. Po zwiedzaniu Muzeum goście w muzealnym salonie recytowali poezję Juliusza Słowackiego.WOŁONTARIUSZE Z TOWARZYSTWA TRADYCJI AKADEMICKIEJ W MUZEUM.

Drukuj PDF

RECITAL STANISŁAWA ŁOPUSZYŃSKIEGO

23 września 2020 roku Muzeum Juliusza Słowackiego odwiedziła grupa wołontariuszy z Towarzystwa Tracycji Akademickiej. Są to uczniowie i absolwenci Liceum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Kierownik grupy – Daniel Podkański. Celem ich pobytu w Krzemieńcu jest porządkowanie zabytkowej części cmentarza pobazyliańskiego. Młodzież zwiedziła ekspozycję muzealną, po czym w Salonie Salomei odbył się fortepianowy koncert-recital Stanisława Łopuszyńskiego, absolwenta Warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina.

 


 

NARODOWE CZYTANIE „BALLADYNY” JULIUSZA SŁOWACKIEGO W MUZEUM W PRZEDDZIEŃ URODZIN POETY

Drukuj PDF

3.09.2020,w przeddzień urodzin Juliusza Słowackiego muzeum Poety odwiedzili – Ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki z małżonką. Dostojni Goście przybyli, by dołączyć się do, organizowanego z iniciatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Czytania „Balladyny” Juliusza Słowackiego.


 


SPONTANICZNA WIZYTA WYSOKICH GOŚCI

Drukuj PDF

19.07.2020, w ramach prywatnej wizyty, muzeum Juliusza Słowackiego odwiedzili: wicepremier rządu Rzeczypospolitej Jacek Sasin, szef gabinetu politycznego wicepremiera Ryszard Madziar, konsul PR w Łucku Piotr Matusiak i inne towarzyszące im osoby.

Po muzeum gości oprowadziła st. pracownik merytoryczny Helena Haśkiewicz

 


 

.

Drukuj PDF

WIZYTA MINISTRA RP W MUZEUM JULIUSZA SłOWACKIEGO

Paźdzernik 2019

11 października muzeum Juliusza Słowackiego odwiedziła delegacja na czele z Munistrem Adamem Кwiatkowskim (Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP).

 

 

W składzie delegacji obecni byli także Ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki, Dyrektor Obsługi Organizacyjnej Prezydenta Wojciech Nastula, Konsul Generalny RP w Łucku Wiesław Mazur, Konsul Tereza Chruszcz.

Szanownych gości powitali wiceburmistrz Krzemieńca Mykoła Matwijuk, dyrektor Muzeum Tamara Sienina, która zapoznała obecnych z historią powstania Muzeum oraz jego działalnością. Po ekspozycji muzealnej gości oprowadziła st. pracownik merytoryczny Helena Haśkiewicz. Po cmentarzu katolickim delegację oprowadził pracownik Muzeum Stanisław Lutkiewicz.

 

 

 


 

 

.

Drukuj PDF

 GOŚCIE Z MSZ RP W MUZEUM SŁOWACKIEGO         

.

Drukuj PDF

  WRĘCZENIE POLSKIEJ FLAGI Z KANCELARII RP STANISŁAWOWI LUTKIEWICZU

29 сzerwca eks-prezes Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej  im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, pracownik Muzeum Poety został nagrodzony Flagą RP. 

Wspomnianą nagrodę otrzymał on od Związku „Mosty”, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Związku Harcerzy RP. Wręczenia dokonał Dawid Zimnowodski. Jest to wyróżnienie, przyznaczone dla działaczy polskich na Kresach, które Stanisław Lutkiewicz otrzymał z okazji swego jubileuszu.


 


 .

Drukuj PDF

WIZYTA KONSULA GENERALNEGO RP W ŁUCKU WIESŁAWA MAZURA W MUZEUM SŁOWACKIE

W przeddzień 100 rocznicy Niepodłegłości Krzemieniec odwiedził Konsul Generalny RP w Łucku Wiesław Mazur. 


Więcej…

.

Drukuj PDF

                                                      DIALOG MŁODYH

 

23-27 września do naszego Muzeum przybуła grupa młodzieży z Liceum im. Juliusza Słowackiego m.Chorzów – należącego do Europejskiej Rodziny Szkół, noszących imię Wielkiego Romantyka.

 

Więcej…

.

Drukuj PDF

MIĘDZYNARODOWY RAJD ANTYCZNYCH AUTOMOBILI W KRZEMIEŃCU

23 lipca Krzemieniec odwiedzili uczestnicy Międzynarodowego Rajdu Antycznych Automobili „Śladami Bohaterów Trylogii”, Ukraina 20-28 07. 2018

Dyrektor Muzeum Juliusza Słowackiego Tamara Sienina zorganizowała dla uczestników Rajdu krótką wycieczkę po centrum miasta ze zwiedzaniem gmachów Liceum Krzemienieckiego oraz Muzeum Juliusza Słowackiego. Oprowadzała gości starszy pracownik merytoryczny Helena Haśkiewicz. Pod czas pieszej wycieczki i krótkiego odpoczynku z kawą w Muzeum, retro-auta zostały wystawione w centrum Krzemieńca.

.

Drukuj PDF

WIZYTA DYREKTORA MUZEUM M. TARNOBRZEG

 

5-6 maja do Muzeum Juliusza Słowackiego przybył z roboczą wizytą dyrektor Muzeum Historycznego m. Tarnobrzeg dr. hab. Tadeusz Zych. 


.

Drukuj PDF

ROBOCZA WIZYTA DELEGACJI Z WOJEWÓDSKIEGO MUZEUM LUBELSKIEGO W LUBLINIE

 

28-29 maja ziemię Tarnopolską odwiedzili przedstawiciele Muzeum Lubelskiego w Lublinie – Małgorzata Kowalczyk – Główny specialista ds. pozyskiwania środków zewnętrsznych i współpracy międzynarodowej; dr. Jarosław Cymerman – kierownik działu literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie oraz Wojciech Gierszon. 

 


MAJOWE,13 Z KOLEI SEMINARIUN KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO W MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO.

Drukuj PDF

 

Prowadzi Jarek Banyś (Fundacja „Światło ze wschodu”) .

Seminarium odbyło się 3 maja i było poświęcone historii konstytucji Polski. Dyskusja z udziałem Nika Dubrowy, wołontariusza z USA z Korpusu Pokoju, który opowiedział o historii tworzenia konstytucji USA.


 


KIEROWNICTWO TARNOPOLSKIEGO OBWODU ODWIEDZIŁO MUZEUM SŁOWACKIEGO

Drukuj PDF

 

23 kwietnia Muzeum odwiedziła delegacja władzy obwodu Tarnopolskiego z naczelnikiem Rady Obwodowej Wiktorem Owczarukiem.

 

 

 


WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA UKRAINA – POLSKA

Drukuj PDF

   Współpraca transgraniczna Ukraina – Polska jest jednym z prioritetów polityki integracji Ukrainy z systemem europejskim. Sprawie tej służą wymiany roboczych wizyt władz regionalnych. 7 listopada 2017 roku takie spotkanie odbyło się w Lublinie. Przedstawiciele władz obwodu Tarnopolskiego na czele z Przewodniczącym Rady Obwodowej Wiktorem Owczarukiem i Naczelnikiem Obwodowej Administracji Państwowej Stepanem Barną wzięli udział w trwającym w Lublinie Europejskim Tygodniu Innowacji.

23435149 1112570518846532_4725459495565632245_n

Satysfakcjonującym jest to, że w ramach wizyty była  poruszona też sprawa rozwoju działalności  muzeów. Tego  dnia została podpisana Umowa o współpracy Muzeum Narodowego w Lublinie z muzeami obwodu Tarnopolskiego: Krajoznawczym Muzeum Obwodowym, Obwodowym Muzeum Sztuki, oraz Obwodowym Muzeum Biograficznym Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. Strony uzgodnili program współpracy na lata 2017-2020 celem realizacji wspólnych projektów. Pod czas podpisania Umowy strona polska reprezntowała była przez Pani Dyrektor Lublińskiego  Muzeum Narodowego  Katarzynę Mieczkowską, a strona ukraińska – przez Pani Dyrektor Muzeum Juliusza Słowackiego – Tamarę Sieniną.

Na zdjęciach: Delegacja  z obwodu  Tarnopolskiego na czele z Przewodniczącym Rady Obwodowej Wiktorem Owczarukiem i Naczelnikiem Obwodowej Administracji Państwowej Stepanem Barną w Muzeum Narodowym w Lublinie.

Przemówienia powitalne w Muzeum: Wiktora Owczaruka, Stepana Barny, Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie Wasyla Pawluka,  Marszałka Wojewodstwa Lublińskiego Sławomira Sosnowskiego.

Katarzyna Mieczkowska (dyrektor Muzeum Lublińskiego), Tamara Sienina (dyrektor Muzeum Juliusza Słowackiego) pod czas podpisania Umowy. 7 listopada 2017, Lublin.

100


UHONOROWANIE OBYWATELI UKRAINY ZASŁUŻONYCH DLA KULTURY POLSKIEJ

Drukuj PDF

 

01 02

03 04

05 06


WIZYTA KONSULA GENERALNEGO RP WE LWOWIE – DO KRZEMIEŃCA

Drukuj PDF

 

консул
100
JAN SKŁODOWSKI NA NARTACH I Z KAMERĄ

Drukuj PDF

DSC073522DSC073611

 

      Jan Tadeusz Skłodowski – polski historyk, dr. h. hum. Uniwersytetu Warszawskiego, fotografik, pisarz, podróżnik. Uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Stały uczestnik „Dialogu Dwóch Kultur”. Autor wielu książek i albumów w tym „KRZEMIENIEC – ATENY WOŁYŃSKIE” (2006).

 

Po raz kolejny Jan Skłodowski przybył do Krzemieńca by zrobić serię fotograficzną zimowych pejzaży.

 

W zimowym zwiedzaniu okolic Krzemieńca artyście towarzyszył pracownik Muzeum Stanisław Lutkiewicz.

 

100


WSPÓLNYM WYSIŁKIEM MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO BĘDZIE ODREMONTOWANE

Drukuj PDF

 

polska polska-ternopil

         26 marca 2012 roku do Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemiencu przybyła oficialna delegacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Tego ż dnia Naczelnik Wydziału w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Marek Maluchnik, konsultant Jołanta Pol, renowator Kazimierz Pateuk oraz Dyrektor Muzeum Tamara Sienina przybyli z roboczą wizytą do Tarnopolskiej Rady Obwodowej. Spotkanie odbyło się na zaproszenie Naczelnika Tarnopolskiej Rady Obwodowej Oleksija Kajdy, który oświadczył, że, mimo trudności finansowych wspólnym wysiłkiem obu stron Muzeum będzie odremontowane. Pod czas rozmowy strony uzgodnili zasięg i terminy remontu Muzeum.

 

 100


 


PRZEDSTAWICIELE EUROPARLAMENTU OD RP W MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Drukuj PDF

 

 100


WIZYTA W RAMACH WSPÓŁPRACY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ

Drukuj PDF

1

2DSC08980

  


      

 

100


DELEGACJA Z TOMASZOWA LUBELSKIEGO I PRZEDSTAWICIELE ZARZĄDU OBWODU KRZEMIENIECKIEGO W MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Drukuj PDF


100


PRZEDSTAWICIELE RADY NAJWYŻSZEJ UKRAINY ORAZ POSŁOWIE SEJMU RP W MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Drukuj PDF

DSC00351

DSC00352 DSC00354 DSC00355
 DSC00357 DSC00358  DSC00360 
 DSC00362  DSC00363 DSC00367 
 DSC00369 DSC00370  DSC00372 

100

 


GOŚĆ Z CHICAGO

Drukuj PDF

 AlinaSZULGAN, 

starszy naukowy pracownik

    Krzemieniec należy do tych miast, o których się mówi, że mają w sobie coś magicznego. Ujrzawszy to miasto jeden raz, ciągle się chce do niego wracać.

DSC07384


 Bogata historia, dobre tradycje, piękne krajobrazy, tworzą niezwykłą atmosferę Krzemieńca. Nie tylko krzemieńczanie zachwycają się i tęsknią za swoim miastem, tęsknią i wracają do niego także zupełnie obcy ludzie, którzy czasami, trafem losu byli, choć raz w Krzemieńcu.

W zeszłym tygodniu odwiedziła nas pani Letycja Rydjeski z Chicago. Z zawodu ekonomistka. Niby zwykła kobieta, ale poznawszy ją bliżej, dowiedzieliśmy się, że ma wiele zainteresowań. W tym i chęć do pisania. 

Jej rodzina migrowała z Polski do USA pod koniec XIX wieku, więc urodziła się i spędziła swoje życie w Stanach Zjednoczonych. Dorastając, coraz bardziej interesowała się kulturą, językiem i historią Polski. W pewnym okresie swojego życia, pojechała do kraju ojczystego, aby zobaczyć, jak wygląda ziemia przodków, aby usłyszeć język ojczysty. Marzyła także o tym, aby dotknąć historii Polski, która została poza granicami kraju. Pierwszy wyjazd odbył się na Litwę, a następny na Ukrainę. Zwiedziła, przede wszystkim Lwów, a potem pojechała do Krzemieńca. Dużo słyszała o dawnej świetności tego miasta, wiedziała także, że tutaj urodził się wybitny polski romantyk Juliusz Słowacki. Chciała zwiedzić muzeum poety. Została zaczarowana urokiem tego miasta i już kilka razy w ciągu o statnich dwóch lat przyjeżdża tutaj, aby zanurzyć się w niezwykłą atmosferę i spotkać się z ludźmi, którzy są żywymi świadkami historii.

 Podczas pierwszego pobytu, pani Letycja gościła w domu pani Ireny Sandeckiej, najstarszej Polki Krzemieńca. Było to w roku 2010. Została pod ogromnym wrażeniem tego spotkania. Gdy wróciła za rok, pani Irena już nie żyła. Pełna szacunku i uznania dla „miejscowej Siłaczki”- pani Letycja postanowiła napisać o niej książkę. Z czasem pomyślała o tym, aby poszerzyć tę książkę o życie społeczne i kulturalne Krzemieńca.

Spotkanie w muzeum było bardzo serdeczne. Mogliśmy wzajemnie bliżej się poznać, podzielić się zainteresowaniami i pomóc w gromadzeniu materiałów do książki. Drzwi naszej instytucji kulturalnej są zawsze szeroko otwarte dla wszystkich ludzi, chętnie się spotykamy i gościmy ich u siebie, aby wracali do swoich domów pełni dobrych wrażeń, przeżyć i chcieli znowu wrócić i podziwiać Krzemieniec.


100


Z PRZYJACIELSKĄ WIZYTĄ

Drukuj PDF

 

DSC08180

 
100

 


DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI W MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Drukuj PDF

Wspólnie z Towarzystwem Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Muzeum odbyła się uroczystość z okazji Dnia Niepodległośći. Na zdjęciu – chór Towarzystwa w Salonie Salomei.

 


 

W MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Drukuj PDF

у музеї

100


CZŁONKOWIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA KULTUROWO-OSWIATOWEGO (m.CHMIELNICKI) Z WIZYTĄ W MUZEUM SŁOWACKIEGO

Drukuj PDF

 


 

WIZYTA DELEGACJI PRACOWNIKÓW MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO NA OJCZYZNĘ JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO

Drukuj PDF

29 listopada 2014 przedstawiciele Muzeum Słowackiego uczestniczyli w konferencji, poświęconej Jędrzejowi Śniadeckiemu.Spotkanie zostało zorganizowane staraniami Pani Tatiany Dawidowicz, kierowniczki szkolnego Muzeum Jędrzeja Śniadeckiego w Kolczunach (Białoruś).