UkrainianPolishRussian

Życie Muzeum

UCZESTNICTWO PRACOWNIKÓW MUZEUM SŁOWACKIEGO W SYMPOZJUM NAUKOWYM W LUBLINIE

Drukuj PDF

 

 


5-6 grudnia 2019 roku dyrektor muzeum Juliusza Słowackiego Tamara Sienina
oraz pracownicy merytoryczni Oksana Zub, Helena Haśkiewicz, Helena
Wereszczak wzięli udział w zorganizowanym przez Muzeum Lubelskie w Lublinie
sympozjum naukowym: „Dziedzictwo kulturowe wschodnich ziem dawnej
Rzeczypospolitej. Korzenie i wspólnota.”

 

 

  

 


 

.

Drukuj PDF

WYPRAWA PRACOWNIKÓW MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIWGO DO UBIENIA

Październik 2019

W przeddzień Swięta Zmarłych Pracownicy Muzeum Juliusza Słowackiego udali się do odległej o 35 km od Lwowa wsi Ubień (Ubyni), gdzie na wiejskim cmentarzu spoczywają krewni Juliusza Słowackiego – wuj Teofil Januszewski z żoną Hersyją z Becú Januszewską; kuzyn Juliusza - Stanisław Januszewski, syn powstańca listopadowego Jana Januszewskiego („pogrobowiec”); oraz dawni dziedzicy Ubienia – Krzysztofowicze. Krzysztofora Krzysztofowiczowa – siostra „kochanej babuni” poety. Po niej Januszewscy odziedziczyli Ubień. Pracownicy Muzeum posprzątali grób krewnych swego Patrona, złożyli wieniec i zapalili znicze. 


.

Drukuj PDF

Wołontariusze z klubu bajkerów "Rajd Wołyński"

.

Drukuj PDF

JESIENNE SPRZĄTANIE

.

Drukuj PDF

WYCIECZKA MŁODZIEŻY Z KRAKOWA W MUZEUM

Oprowadza – starszy pracownik merytoryczny Muzeum – Helena Haśkiewicz

 

.

Drukuj PDF

NOWA EDYCJA MUZEUM „ JULIUSZ SŁOWACKI W UKRAIŃSKICH TŁUMACZENIACH”

 

.

Drukuj PDF

Fragment oprowadzania wycieczki przez pracownika merytorycznego Muzeum Natalię Pereskokową

 

 

 

 

 

 


UCZESTNICTWO W KONFERENCJI W TARNOPOLU

Drukuj PDF

 

23 maja dyrektor Muzeum Juliusza Słowackiego Tamara Sienina, kustosz Oksana Zub oraz st.pracownik merytoryczny Helena Haśkiewicz uczestniczyły w ogólnoukraińskiej konferencji z uczestnictwem przedstawicieli z muzeum Lubelskiego w Lublinie.

Tematy referatów:

- ”Dialog z Marią Danilewicz” (Tamara Sienina);

- Portrety Juliusza Słowackiego w zbiorach Muzeum (Oksana Sub);

- Liceum Krzemienieckie a Słowaccy (Helena Haśkiewicz);


 


UCZESTNICZENIE W MIĘDZYNARODOWYM KOLOKWIUM SŁAWISTYCZNYM

Drukuj PDF

16 maja starszy pracownik merytoryczny Muzeum Helena Haśkiewicz uczestniczyła w międzynarodowym kolokwium sławistycznym na Uniwersytwcie Lwowskim im. Iwana Franki. Temat referatu: „Popularyzacja twórczości Tarasa Szewczenki oraz upamiętnienie poety w okresie międzywojennym w powiacie Krzemienierckim na Wołyniu.”

 


.

Drukuj PDF

WIZYTA W MUZEUM HISTORYCZNYM TARNOBRZEGA

 

 


.

Drukuj PDF

UCZESTNICTWO PRZEDSTAWICIELI TARNOPOLSKICH OBWODOWYCH MUZEÓW, W TYM MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO, W KONFERENCJI NA ZAMKU LUBELSKIM

17-19.10.2018 w Muzeum Lubelskim w Lublinie odbyła się konferencja „KAPLICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ NA LUBELSKIM ZAMKU. HISTORIA, TEOLOGIA, SZTUKA, KONSERWACIA. 100 LAT KONSERWACJI FRESKÓW.

 

KONCERT IMPROWIZOWANY

Drukuj PDF

Improwizowany koncert członków młodzieżowego zrzeszenia „TWOJA KRAINA” pod czas zwiedzania Muzeum

 

 

 

 


 

.

Drukuj PDF

Zdjęcie z gazety „Nasz Dzień”,(11-17 lipca 2018) przedstrawiające pracownic Muzeum Juliusza Słowackiego na Forum Turystycznym w Zbarażu.

 

 

 


УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

Drukuj PDF

23-25 травня 2018 року у Києві відбулася Міжнародна інтердисциплінарна наукова конференція на тему «Українська і польська політична еміграція ХХ століття. Традиції – особистості – ідеї – риторика». У конференції взяла участь директор обласного літературно-меморіального музею Юліуша Словацького в м. Кременці Тамара Сеніна, яка виступила з темою: « Еміграційний період Марії Данілєвіч. Діалог з Юліушем Словацьким». Користуючись нагодою урочистого відкриття Міжнародної наукової конференції, висловила слова вдячності її організатору, завідуючому кафедрою полоністики інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професору Ростиславу Радишевському – одному з найвидатніших українських дослідників життєвого і творчого шляху польського поета-романтика Юліуша Словацького. З ним музей підтримує постійні контакти.

 


 

FRAGMENTY OPROWADZANIA PO MUZEUM.

Drukuj PDF

Pracownik merytoryczny Muzeum Helena Wereszczak oprowadza po Muzeum dzieci z Doniecka.

  


Pracownik merytoryczny Natalia Brancewicz. Oprowadzanie po Muzeum  z fragmentami gry na fortepianie.

 

  

 


 


.

Drukuj PDF

WRĘCZENIE PODZIĘKOWAŃ DLA RODZINY LEWANDOWSKICH – ROMANA, OKSANY ORAZ JERZEGO

– za powiękrzenie zbiorów muzealnych, biblioteki oraz stałe uczestnictwo w imprezach, zorganizowanych przez Muzeum Juliusza Słowackiego.

Roman Lewandowski – poeta, powieściopisarz, malarz, fotograrik, ur. w Krzemieńcu w 1985 r. Jego rodzice – Oksana i Jerzy podarowali dla Muzeum wiele materiałów o wartości historycznej oraz książek dla biblioteki muzealnej.

WIZYTA PRACOWNIKÓW MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO DO REZERWATU HISTORYCZNEGO W DUBNO

Drukuj PDF

 

 

NA SKAŁKACH SŁOWACKIEGO

 W ramach przygotowań Przewodnika „ŻYŁEM Z WAMI....ŚLADAMI KRÓLA-DUCHA” i opracowania planu wycieczki „ŚCIEŻKAMI JULIUSZA SŁOWACKIEGO”

pracownicy Muzeum zwiedzili Skałki Słowackiego

 

WYCIECZKA

Wycieczka pracowników Muzeum Juliusa Słowackiego: Skała Podolska – Kamieniec Podolski - Czerniowce

 

 

SESJA ZDJĘCIOWA W SALACH MUZEUM

 

POKAZ KONKURSOWEJ KOLEKCJI STROJÓW SŁUŻBOWYCH DLA PRACOWNIKÓW MUZEUM, ZAPROJEKTOWANEJ PRZEZ UCZNIÓW KRZEMIENIECKIEGO LICEUM ZAWODOWEGO

 

 

SPOTKANIE W PRZEMYŚLU

 

Spotkanie z Panią Jołantą Pol,kierownikiem działu oświatowego Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz dyrektorem Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – Mariuszem Olbromskim. Przemyśl. 2008