UkrainianPolish

MIĘDZYNARODOWA NAGRODA DLA TAMARY SIENINEJ

Drukuj PDF

     Organizacja pozarządowa "Grand Prix, Oceny i Nominacje", CO "Komitet Nagród Publicznych Ukrainy" wraz z radą ekspertów ogłaszają, że Tamara Senina, Ukraina, dziennikarka, dyrektorka Regionalnego Muzeum Literacko-Bibliograficznego im. Juliusza Słowackiego, |Zasłużona dla Kultury Polskiej (2000, 2014), członek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Dziennikarzy, została uhonorowana Międzynarodową Nagrodą "Dyplomacja Kulturowa" oraz Światowym Orderem "Złota Gwiazda Dyplomacji Kulturowej".

Decyzja o przyznaniu № 525 z 6 stycznia 2023 r., Kijów.

Public Organization "Grandees, Ratings and Nominations", Charitable Organization "Committee for Public Awards of Ukraine" together with the Expert Council announce that the International Award "Cultural Diplomacy" and the World Order "Golden Star of Cultural Diplomacy"and the World Order "Golden Star of Cultural Diplomacy" was awarded Tamara Senina, Ukraine, journalist, director of the regional literary and memorial museum of Juliusz Slovatsky, Honored Personality of Culture of the Republic of Poland (2000, 2014), member of the National Union of Journalists.

Award Decision # 525, January 06, 2023, Kyiv.