UkrainianPolishRussian

.

Drukuj PDF

Z 4 po 8 września w Muzeum Juliusza Słowackiego trwały 15 tradycyjne spotkania literacko-artystyczne "Dialog Dwóch Kultur - 2019"

ДІАЛОГ ДВОХ КУЛЬТУР – 2019

DIALOG DWÓCH KULTUR– 2019

 

38 вересня:
Кременець – Накваша – Підкамінь – Вишнівець – Збараж

21 вересняВаршава

 

3–8 września:
Krzemieniec – Nakwasza – Podkamień – Wiśniowiec 
 Zbaraż

21 września: Warszawa


ПІД ПАТРОНАТОМ:

Міністерствa культури та національної спадщини РП

Генерального Консульства РП у Луцьку

Ректора Люблінського католицького університету Яна Павла II

POD PATRONATEM:

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku

J.M. Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

ФІНАНСУВАННЯ:

Сенат Речі Посполитої Польщі

Міністерство культури та національної спадщини РП

 

FINANSOWANIE:

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

 

ОРГАНІЗАТОРИ ВІД ПОЛЬЩІ:

Фундація „Допомога полякам на Сході”

Музей Юзефа Пілсудського в Сулеювку

 

ORGANIZATORZYPOLSCY:

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

 

СПІВПРАЦЯ:

Головне управління Спілки польських письменників

Товариство відродження польської культури ім. Ю. Словацького в м. Кременці

Наквашанська загальноосвітня школа I–III ступенів

 

WSPÓŁPRACA:

Zarząd Główny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego

w Krzemieńcu

Ogólnokształcąca Szkoła w Nakwaszy


КОНЦЕПЦІЯ літературної та культурознавчої частини:

Д-р Уршуля Ольбромска – історик мистецтва,
Маріуш Ольбромский – Спілка письменників Польщі

 

KONCEPCJA części literackiej i kulturoznawczej:

Dr Urszula Olbromska – historyk sztuki,
Mariusz Olbromski – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

 

КОНЦЕПЦІЯ історичної частини:

проф. д-р габ. Ґжеґож Новік – Музей Юзефа Пілсудського в Сулеювку,

Інститут політичних студій ПАН

 

KONCEPCJAczęścihistorycznej:

profzwdrhabGrzegorzNowik – MuzeumJózefaPiłsudskiegowSulejówku,

InstytutStudiówPolitycznych PAN