UkrainianPolishRussian

Fono-kino-wideo-przedmioty

Drukuj PDF

powrót do spisu treści   

    

    Dział do którego wchodzą fono-kino-wideo-przedmioty jest bardzo bogaty. Są tam zapisane wydarzenia z życia naszego muzeum i osób, które w dużym stopniu przyczyniły się do tworzenia pięknej atmosfery. Wśród nich: dyski CD na których są zapisane coroczne Międzynarodowe Literacko-Artystyczne Spotkania „Dialog dwóch kultur” (zaczynając od roku 2005). Spotkania odbywają się wspólnie z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu (RP). Nagrane są także otwarcia pamiątkowych tablic, imprez kulturalnych i innych wydarzeń. W filmie wideo krzemienieckiego amatora Wiktora Pidhurśkoho nagrany jest film o restauracji dworku Słowackich. Dzięki temu, możemy wyobrazić sobie zakres wykonanych prac budowlanych szlacheckiego dworku XIX wieku.

    Prace zostały wykonane ukraińskimi i polskimi fachowcami z Krzemieńca i Lublina.

Jesteśmy dumni, że właśnie nam przyszło być pierwszymi pracownikami muzeum. W dużym stopniu przyczyniliśmy się do popularyzacji imienia Juliusza Słowackiego i rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków między Polską a Ukrainą.