UkrainianPolishRussian

2017

Drukuj PDF


Scan0009

3-9 вересня: Кременець – Дрогобич – Жуpавно – Львів

17 вересня: Ставіско

 

За організаційно-методичної підтримки:

Міністерства культури України

 

 

ОРГАНІЗАТОРИ ВІД УКРАЇНИ:

 

Тернопільська обласна державна адміністрація

Тернопільська обласна рада

Управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації

Кременецька міська рада

Кременецька районна державна адміністрація

Кременецька районна рада

Обласний літературно-меморіальний музей Юліуша Словацького в м. Кременці

Державний педагогічний університет імені Івана Франка в Дрогобичі

СПІВПРАЦЯ:

 

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

Обласний науково-методичний центр культури Тернопільської області

Польське Товариство ім. Юліуша Словацького в м. Кременці

Рівненський краєзнавчий музей

 

КООРДИНАЦІЯ:

 

Тамара Сеніна – директор обласного літературно-меморіального музею Юліуша Словацького в м. Кременці

Наталія Єржиківська – канд. філол. наук, науковий співробітник Відділу світових літератур Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної Академії Наук України 

 ІНАВГУРАЦІЯ ДІАЛОГУ ДВОХ КУЛЬТУР

INAUGURACJA DIALOGU DWÓCH KULTUR 


9.00–10.00

 Покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку і на могилі Саломеї Словацької / Złożenie kwiatów pod pomnikiem Tarasa Szewczenki i na grobie Salomei Słowackiej

 

 10.00–11.00

  

Урочисте Богослужіння у парафіяльному костьолі св. Станіслава за душу Юліуша Словацького / Uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława za duszę Juliusza Słowackiego

  11.00–14.00

 Урочистість відкриття Діалогу Двох Культур 2017на подвір’ї музею Юліуша Словацького / Uroczystość otwarcia Dialogu Dwóch Kultur 2017 na dziedzińcu Muzeum Juliusza Słowackiego

 

 

 –       Свято вулиці Словацького / Święto ulicy Słowackiego

 

 

–       Покладання квітів до пам’ятника Юліушу Словацькому / Złożenie kwiatów pod pomnikiem Juliusza Słowackiego

 

–       Виступи представників влади та запрошених гостей / Wystąpienia przed­stawicieli Władz i zaproszonych Gości

 –       Зачитування вітальних листів / Odczytanie listów gratulacyjnych


  

ІНАВГУРАЦІЙНІ ВИСТУПИ: УКРАЇНСЬКІ ТА ПОЛЬСЬКІ

   

 • Дмитро Павличко, поет, критик, перекладач, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Словацькій Республіці (1995–1998) та Польщі (1999–2002) (Київ), Пре-зентація книжки “Вежа” – перекладів віршів Ярослава Івашкевича українською мовою.
 • MariuszOlbromski, poeta, eseista, dyrektorMuzeumAnnyiJarosławaIwasz­kiewiczówwStawisku, Inspiracjetematyką ukraińską wtwórczości Jarosława Iwaszkiewicza.

 

oraz:

 

 • Ростислав Радишевський, член-кор. НАН України, доктор філол. наук, проф., член Академії Знань у Кракові, завідувач кафедри полоністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ), Жанрово-аксіологічні виміри щоденника Аполло Коженьовського “Польща і Москва” (батька Джозефа Конрада). Презентація книжки “Мультикультуризм утворчості Джозефа Конрада”.
 • prof. drhab. LudmiłaSiryk, UniwersytetMariiCurie-Skłodowskiej, Lublin, Prezen­tacjaksiążki: PragnienieEuropy. Twórczość neoklasyków kijowskich, Lublin 2014.

  

Кoнцерт музичних творів періоду романтизму

  

 • PolonezA-durFryderykaChopinawwykonaniupianistkiMariiBaki-Wilczek (Kraków).
 • Пісенні мелодії епохи романтизму виконують студенти Тернопільського музичного училища імені Соломії Крушельницької під керівництвом лауреата Всеукраїнських конкурсів Вадима Дарчука.

  

15.00–18.00

 

Наукова конференція – літературна: 

Романтизм польський та український 

Romantyzm polski i ukraiński 

(Mузей Юліуша Словацького) 

 

 • Дмитро Павличко, поет, критик, перекладач (Київ), Українська поема Юліуша Словацького “Беньовський”.
 • dr hab. Włodzimierz Toruń, Katolicki Uniwersytet Lubelski Św. Jana Pawła II w Lublinie, Religijność i pobożność Juliusza Słowackiego.
 • prof. dr hab. LudmiłaSiryk, UniwersytetMariiCurie-SkłodowskiejwLublinie, MaksymRylskijakotłumaczpolskiejpoezjiokresuromantyzmu.
 • Станіслав Шевченкопоетперекладачголова творчого обєднання Київської організації НСПУ (Київ), Лінії перетину і паралелі творчого прозріння Антонія Мальчевського і Юліуша Словацького (двомовна книжка Антонія Маль-чевського “Марія”).
 • drTadeuszPiersiak, TowarzystwoLiterackieim. A. Mickiewicza, Oddział Lubelski, Ukraina Wincentego Pola.
 • Любов Шиянкандісторнаукнауковий співробітник Вишнівецького відділу національного заповідника “Замки Тернопілля” (Вишнівець), Вишнівецька книгозбірня як осередок збереження польської ідентичності в першій половині ХІХ століття.
 • Joanna Kiwilszo, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich, Uniwersytet Warszawski, Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego we Francji.
 • drhab. HenrykDuda, KatolickiUniwersytetLubelskiJanaPawłaII, Перестаньте нас на-кати! Glosa do wypowiedzi Pana Amb. DmytraPawłyczki na konferencji Dialog Dwóch Kultur w2016 r.
 • Марина Павленко, канд. філол. наук, викладач Уманського державного педагогічного університету (Умань), Ще кілька штрихів до стосунків Юліуша Словацького з Анелею Мощенською (повідомлення).
 • Олена Пасічник, канд. філол. наук, доцент гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (Кременець), Емоції в епістології Юліуша Словацького (повідомлення).

  

19.00–21.00

 Зустріч на Замковій горі (Бона)

 Літературні презентації / Prezentacjeliterackie

 


 

5. IX. (вівторок) 

 

Засідання секцій: 9.00–14.00 

 


 

Секція 1 

Наукова конференція – історична: 

Польські та українські дороги до незалежності 

Polskieі ukraińskiedrogidoniepodległości 

(Кременецька гуманітарно-педагогічна академія 

ім. Тараса Шевченка –читальний зал бібліотеки)

 

 

 • prof. dr hab. LeszekMoczulski, MuzeumJózefaPiłsudskiegowSulejówku, Relacjepomiędzymagnaterią aKozakami– główneźródłokonfliktówwXIIwiekunaUkrainie.
 • Олександр Дем’янюк, доктор істор. наук, проф., проректор з науково-педа­гогічної роботи та моніторингу якості освіти Волинського інституту після­дипломної педагогічної освіти (Луцьк), Українсько-польський військово-політичний діалог. 1919–1921 рр.
 • prof. Grzegorz Nowik, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Instytut Studiów Politycznych PAN, Realizacja umowy Piłsudski – Petlura kwiecień – październik 1920 r.
 • Петро Кралюк, доктор філос. наук, проф., проректор Національного університету “Острозька академія” (Острог), Трагедія Юрія Тютюнника.
 • TadeuszBrowarek, Restauracjaukraińskichcmentarzyimogił wojskowychwPolsce (2016–2017).
 • Андрій Руккас, проф. кафедри Історії Центрально-Східної Європи Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ), Польсько-українська дивізія полковника Валерія Славки, сформована в Кременці для боротьби з радянською Росією восени 1920 року.
 • Radosław Stróżyk, Garnizon 12 Pułku Ułanów Podolskich w Białokrynicy 1921–1939.
 • Ігор Дерев’яний, канд. істор. наук, Музей Національної Пам’яті (Львів), В’язниця при вул. Лонцькогo. Масові розстріли політичних в’язнів в тюрмах НКВД Львова в кінці червня 1941 р.: національний аспект.
 • dr Zbigniew Palski (Instytut Studiów Politycznych PAN),Próba stworzenia Państwa Ukraińskiego we Lwowie w 1941 r.
 • Йосип Лось,доктор політнаукпроф., завідувач кафедри зарубiжної преси та iнформацiї Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів), СалінаЧервень, 1941 рік. Злочини НКВД.
 • ŁukaszSuska, MuzeumJózefaPiłsudskiegowSulejówku, HarcerskaakcjaopiekinadcmentarzamiLegionówPolskichnaWołyniu.
 • Микола Жулинський, академік НАН України, проф., директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Київ), Володимир Винниченко: пошуки європейських ключів для розгадування психодрами душі людської.
 • prof. dr hab.LeszekMoczulski, MuzeumJózefaPiłsudskiegowSulejówku, Zapro­wadzeniemoskiewskiejborszczynywmiejscepańszczyzny na ziemiach włączonych do Cesarstwa Rosyjskiego; degradacja społeczna drobnej szlachty.
 • Олександр Левченкополітологчлен Національної спілки журналістів України (Тернопіль), Взаємопереселення поляків і українців 1944–1946 роківміж­державний примус чи рятівна необхідність?(На прикладі Тернопільської області).
 • drStanisławMajdański, KatolickiUniwersytetLubelski Św. Jana Pawła II, Zesłanie – przywołane z pamięci i refleksje.

 


 

Секція 2 

Наукова конференція – літературна: 

Творчість українських та польських прозаїків ХХ ст. 

Twórczość prozaikówpolskichiukraińskichwXXw. 

(Музей Юліуша Словацького) 

 

 

 • Григорій Штонь, письменник, драматург, кіносценарист, доктор філол. наук, проф. кафедри української філології та суспільних дисциплін Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (Київ – Кременець), Поняття модернізму в українській та польській літературі кінця ХІХ – поч. ХХ сторіч.
 • prof. dr hab. Anna Woźniak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Św. Jana Pawła II w Lublinie, Ukraina w kręgu zainteresowań slawistyki KUL.
 • Дмитро Чобіт, історик, письменник (Броди), Про українських польсь­комовних і польських україномовних авторів у письменстві ХІХ – поч. ХХ століть.
 • Małgorzata Basaj, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Kultura sowieckiej Ukrainy na łamach “Wiadomości Literackich”.
 • Людмила Ромащенко, доктор філол. наук, Черкаськийдержавний універ­ситет (Черкаси), Українсько-польська ідентичність у романі В. Бахревського “Люба Україна. Довгийшляхдосебе”.
 • prof. dr hab. Wojciech Kudyba, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Pojęcie odpowiedzialności w powieściach Josepha Conrada.
 • Олена Ткачук, канд. філол. наук, доцент Хмельницького університету (Хмель­ницький), Мультикультуризм у творчості Джозефа Конрада.
 • dr Jan Musiał, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Świat wartości bohaterów Conrada w interpretacjach krytyki personalistycznej.
 • DorotaKudyba, UniwersytetJagiellońskiwKrakowie, ObrazimigrantazEuropyWschodniejw prozieConradanatleprozyanglojęzycznej.
 • Наталія Єржиківська, канд. філол. наук, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Київ), Літературно-критична рецепція драматургії Володи­мира Винниченка в українській еміграційній періодиці 20-х рр. ХХ століття.
 • Євген Баран, канд. філол. наук, голова спілки письменників Івано-Франківської області (Івано-Франківськ), Чеслав Мілош – Східна Європа та українська куль­турна перспектива.
 • Лариса Донченко, канд. філол. наук, доцент кафедри української та світової літератури Криворізького педагогічного інституту (Кривий Ріг), Структура індивідуальної міфосистеми Валерія Шевчука.
 • Лілія Овдійчук, канд. пед. наук, доцент кафедри української мови та методики викладання історико-філологічного факультету ПВНЗ Міжна­родного екон­міко-гуманітарного університету ім. академіка С.Дем’янчука (Рівне), Зузанна Ґінчанка та Олена Теліга: біографічні паралелі яскравих особистостей.
 • Ольга Яручик, канд. філол. наук, доцент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (Луцьк), Ідея польсько-українського діалогу в публіцистичній діяльності В.Бонч­ковського у міжвоєнному двадцятилітті (повідомлення).
 • Віктор Яручик, канд. філол. наук, доцент кафедри української літератури Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки (Луцьк), Особливості літературної творчості Північного Підляшшя (друга поло­вина ХХ – початок ХХІ століття) (повідомлення).
 • Олег Василишин, канд. філол. наук, професор кафедри української філології та суспільних дисциплін Кременецької гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (Кременець), Літературний портрет Миколи Тимчака (повідом­лення). 

 

15.00–18.00 

Літературні зустрічі: презентації видань 

Spotkanieliterackie: prezentacjewydawnictw 

(Музей Юліуша Словацького) 

 

(В музеї демонструється виставка “Зузанна Ґінчанка. Тільки щастя є справжнім життям”, присвячена 100-річчю з дня народження Зузанни Ґінчанки – польської письменниці єврейського походження, яка народилася в Києві, жила у Рівному, Львові, Варшаві, була розстрі­ляна німецькими фашистами в 1944 році)

  

(Виставку представляє Рівненський краєзнавчий музей)

 

Виступ музичного гурту “Слов’яна” Кременецької католицької парафії костьолу св. Станіслава і польського Товариства ім. Юліуша Словацького в м. Кременці. Керівник – ксьондз Лукаш Грохля. 

 

Презентації:

 

 • Олена Гаськевич, старший науковий працівник музею Юліуша Словацького в м. Кременці, “Я з вами жив…” Слідами Короля-Духа.
 • Чотирикниги/ Książekcztery:

 

– Andrzej Paluchowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Józef Łobodowski,Przeciw upiorom przeszłości, Lublin 2015.

 

– prof. dr hab. Anna Woźniak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, “Kultura” – Rosja, pod red. P. Mitznera, t. 1: Literatura rosyjska w kręgu “Kultury”, t. 2: “Kultura” i emigracja rosyjska, Paryż–Kraków 2016.

 

– dr hab. Henryk Duda, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, МихайлоЛесівМовалітературафольклорпольсько-українськогопограниччявідпред., упор., передмРадишевськийКиїв 2017.

 

 prof. dr hab. LudmiłaSiryk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,L. Siryk, E. Łoś, G. Bąk, Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii, Lublin 2016.

 

 • Валентина Соболь, доктор філол. наук, проф. кафедра україністики Варшав­ського університету, Літературні студії (№ 1, № 2, № 3, № 4).
 • Waldemar Michalski, “Akcent”, Lublin, Znak bez kropki(2017). Słowo o poezji Waldemara Michalskiego, Mariusz Olbromski.
 • Матеуш Зенюк, письменник, Поетична повість на основі плану Юліуша Словацького “Поселення”.
 • Stanisław Rogala, Wschodni wiatr.Poszukiwaniaiodwołania do kultury ukraińskiej.
 • Володимир Собчуккандістнаукдоцент кафедри української філології та суспільних дисциплін Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імТараса Шевченка (Кременець), Історична Волинь.
 • KazimierzBurnat, ZLPWrocław, Sycenie nieznanym.
 • Василь Горбатюк, письменник, директор Хмельницького обласного крає­знавчого музею (Хмельницький), Птиці над нами (премія НСПУ “Благовіст”, 2017).
 • Mariusz Olbromski, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Warszawski, Notatnik poetycki ze StawiskaAkompaniament: Maria Baka-Wilczek.  

 

19.00–21.00 

Вечір документальних фільмів 

(Mузей Юліуша Словацького)

 

 

 1. 1.1.1.dokumentalny o Henryku Józewskim,Zaufany Piłsudskiego (reżyseria Jolanta Kessler, według scenariusza Wincentego Ronisza) przedstawia dokonania wybitnego polskiego polityka, ambasadora polsko-ukraińskiego pojednania, ale także artysty malarza.
 2. 2.2.2.Документальний фільм Винниченко без брому (режисер-постановник – Ірина Шатохіна; сценарист – Юрій Шаповал). Володимир Винниченко (1880–– ук­раїнський письменник, драматург, публіцист, громадський і державний діяч. Голова Директорії (1918–1919). Жив на еміграції в Чехословаччині, Німеччині, Фран­ції, де й помер. Вистави за його п’єсами ставили видатні режисери на сценах європейських театрів. 1963 року номінувався на Нобелівську премію. Фільм посів перше місце в номінації “Гіркий хліб емігранта” на Міжнародному фестивалі телевізійних і радіопрограм “Калинові мости”, що відбувався у поль­ському місті Кенштин.

 


 

6. IX. (середа) 

9.00–14.00 

Наукова конференція: 

Музейна справа. Українськата польська культура 

в працях сучасних дослідників(ч.1)

 

Konferencjanaukowamuzealnikóworaz
badaczykultury
(cz. 1)

 

(Музей Юліуша Словацького)

 

 

 • OwołyńskimIkarze... AudycjaRadiaWrocław (16.02.2017) ilustrowanaprzezHannę Gronowską – Szaniawską, Koło Krzemieńczan, Warszawa.
 • Вікторія Воскресенськамузикологжурналісткаавторка та ведуча музич­них ітеатральних програм на українському радіо (Київ), Творчість Юліуша Словацького і Фредерика Шопена в мистецьких передачахукраїнське радіо “Культура”.
 • Małgorzata Wdowczyk, Zespół Szkół wStawkach, LiterackiewędrówkiMariiDanilewiczZielińskiejodWołyniapoKujawy.
 • Тамара Сенінадиректор музею Юліуша Словацького в Кременці (Кременець), До 110-ї річниці з дня народження Марії ДанілєвічТактильність та 
  історія.
 • prof. Władysław Makarski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wezwania kościołów obrządku łacińskiego i bizantyńskiego na terenach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.
 • Анатолій Силюкдиректор Волинського краєзнавчого музеюзаслужений працівник культури України (Луцьк), Оксана Вознюкнауковий спів­робіт-
  ник Художнього музею в Луцьку (Луцьк), Олицька спадщина Радзи­вілів у науково-дослідній та експозиційній діяльності Волинського краєзнавчого музею.
 • S.żbieta Ślemp, ZgromadzenieSióstrFranciszkanekRodzinyMaryiwSamborze, ŚwiętyArcybiskupZ. Sz. Feliński, Świadek śmierciJuliuszaSłowackiego.
 • Ярослав Матвіїшин, канд. фіз. мат. наук, проф. Академії в Сан-Маріно, Інститут математики НАН України (Київ), Matheseos universae в кременецьких школах(на основі матеріалів із бібліотек і архівів Кракова, Львова та Києва) (повідомлення).
 • MariaWrzeszcz, KatolickiUniwersytetLubelskiJanaPawłaII, CharyzmatycznykatechetaLiceumKrzemienieckiegoksiądzkanonikKazimierzLenczewski (1890–1970).
 • drJanSkłodowski, Stowarzyszenie “ResCarpathica”, ŻyciecodziennedawnegoGimnazjumiLiceumKrzemienieckiego.
 • Ірина Зінків, доктор мистецтвознавства, проф., завідувач кафедри орга­нології, історичного виконавства та аналізу музики Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка (Львів), Бандура в польсько-українській літе­ратурно-мистецькій традиції доби бароко.
 • drAnnaMilewska-Młynik, MuzeumNiepodległościwWarszawie, Ze śpiew­niczkaReniMajewskiej.
 • MartaCzerwieniec-Ivasyk, InstytutHistoriiiStosunkówMiędzynarodowych
  UPHwSiedlcach, PoszukiwaniagenealogicznenaKresachna przykładzierodzinzKrzemieńcaiokolic.

 

 

15.00-18.00 

Наукова конференція: 

Музейна справа. Українська та польська культура 

 

в працях сучасних дослідників(ч.2)

 

Konferencjanaukowamuzealnikóworaz
badaczykultury
(cz.2)

 

(Музей Юліуша Словацького

 

 • dr Urszula Olbromska, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Kresowe zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.
 • Наталя Стрілець, старший науковий співробітник обласного музею Богдана Лепкого (Бережани), Альбом вітальних адрес Богдану Лепкому як доку­мент з життя української громади Кракова (доісторії одного експоната музею Б. Лепкого в Бережанах) (повідомлення).
 • Надія Голод, директор Бережанського краєзнавчого музею, заслужений пра­цівник культури України (Бережани), Співаник з великих днів “Ще не вмерла Україна” – спільний проект двох великих бережанців Богдана Лепкого та Олени Кульчицької (повідомлення).
 • TomaszStańczyk, MuzeumJózefaPiłsudskiegowSulejówku, “AlbumwidokówhistorycznychPolski” NapoleonaOrdy.
 • Андрій Кузьменко, канд. істор. наук, завідувач науково-дослідного відділу “Музей історії архітектури Середньої Наддніпрянщини нового та новітнього часу” НІЕЗ “Переяслав”(Переяслав-Хмельницький), Методика використання інформаційних технологій в музейних закладах у ході дослідження та ідентифікації архітектурних об’єктів, розроблених за проектами академіка В. Г. Заболотного.
 • Agnieszka Stróżyk, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Twórczość Włady­sława Horodeckiego w Kijowie.
 • Надія Онищенко,директор центру гуманітарної співпраці з українською діаспорою Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя, член Національної Спілки журналістів України(Ніжин)Поляки Лучицькі – засновники Ніжинського українського драматичного театру ім. Михайла Коцюбинського.
 • Майя Гарбузюк, канд. мистецтвознав.доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів), Гайдамаччина на сцені польського театру ХІХ ст.: тексти, персонажі, вистави (повідомлення).
 • Олександр Гордон, поет, прозаїк, перекладач, літературний критик, секретар Національної Спілки письменників України зі зв’язків у країнах Заходу, директор 
  Будинку письменників у Києві (Київ), Золота матриця душі “бібліотекаря”: творчість Віктора Палинського на зламі століть (повідомлення).
 • Марія Наконечна, канд. психол. наук, доцент кафедри загальної та прак­тичної психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, заступник президента Культурно-просвітницької спілки громадян польського походження “Астер” м. Ніжин (Чернігівська обл.), Діяльність Спілки “Астер” як діалог польської та української культур (повідомлення).

 

 

19.00–21.00 

(Музей Юліуша Словацького) 

 


 

Підсумок. Закриття 
ДІАЛОГУ ДВОХ КУЛЬТУР – 2017 
у Кременці

 

  

– drhab. ZygmuntGałecki, KatolickiUniwersytetLubelski Św. JanaPawła IIw Lublinie, JuliuszSłowackiwpiosence.

 

  

– Koncertfortepianowy w wykonaniu Marii Baki-Wilczek.

 

Заключне слово:

  

 

–         Організатори Діалогу двох культур – 2017

 

–         Олексій Ковальчук, голова міської ради Кременця – Українсько-польський діалог у Кременці, його традиційність і популярність…

 

 

Завершальна зустріч у дворі родинного будинку Юліуша Словацького / 
SpotkaniewogrodzieprzydworkuJuliuszaSłowackiego

 

7. IX  (czwartek)

 

15.00–17.00

 

Konferencja naukowa:

 

Literaci Ziemi Drohobyckiej

 

pod patronatem honorowym J. M. Pani Rektor, 
prof.dr hab. Nadiji Skotnej

 

 (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki 
w Drohobyczu)

 

 • Powitanie Uczestników przez J. M. Panią Rektor, prof. dr hab. Nadiję Skotną.
 • prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Kazimierz Wierzyński – w stulecie debiutu.
 • dr Wiera Meniok, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Droho­byczu, Bruno Schulz: pograniczność dzieła i losów.
 • Леся Хомич, мґр., Дрогобицький державний педагогічний університет ім. ІванаФранка, БагатокультурністьміжвоєнногоДрогобичаутворчостіАнджеяХцюка.
 • dr Jan Wolski, Uniwersytet Rzeszowski, Z Kosowa w świat. Twórczość Wita Tarnawskiego.
 • Володимир Галик,доц., канд. істор. наук, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, Іван Франко і Ян Каспрович: до історії розвитку взаємин та співпраці.
 • dr Stanisław Dziedzic, Uniwersytet Jagielloński, Dzieje niezwykłej przyjaźni Kazimierza Wierzyńskiego z Marią Dłuską.

 

 

 Sesja zabytkoznawcza: zwiedzanie Muzeum Bruno Schulza i najcenniejszych zabytków Drohobycza.

 

 

8. IX (piątek)

 

  

9.00. Stryj

 

Sesja zabytkoznawcza: najcenniejsze zabytki miasta

 

  

 • Spotkanie z Koziołkiem Matołkiem w Centrum Kulturalno-Oświatowym (prowadzi Pani Julia Bojko)

 

– zwiedzenie wystawy, poświęconej Kornelowi Makuszyńskiemu

 

– obejrzenie spektaklu Przygody Koziołka Matołka w wykonaniu grupy teatralnej Podaruj Dzieciom Uśmiech.

 

 

13.00–15.00. Żurawno

 

 

 • Złożenie kwiatów pod tablicami pisarzy pod ratuszem.
 • Uroczystość otwarcia w ratuszu stałej wystawy Mikołaj Rej (1505–1569) – wielki syn ziemi żurawieńskiej, prekursor polskiej lite­ratury w obecności członków Rady Wsi Żurawno i przedstawicieli władz polskich i ukraińskich.

 

–   Wykład: Twórczość Mikołaja Reja i dzieje rodziny Rejów na Ziemi Lwowskiej, prof. dr hab. Stefan Nieznanowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

–   Podpisanie polsko-ukraińskiego Porozumienia w sprawie utworzenia Muzeum Mikołaja Reja w Żurawnie.

 

 • Zasadzenie dębu Mikołaja Reja.

 

 

Sesja zabytkoznawcza, w tym złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana III Sobieskiego upamiętniającego Bitwę pod Żurawnem w 1676 roku.

 

 

 19.00–22.00. Lwów

   

Wieczór artystyczny w siedzibie 
Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie

 

 

 • dr Tadeusz Iwiński, Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk Podkowa Leśna, Kawiarnia Szkocka we Lwowie. O sławnej szkole matematycznej.
 • Spotkanie z aktorami Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie.

 

17. IX (niedziela)

 

 

17.00–20.00. Podkowa Leśna – Stawisko

 

 

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA DIALOGU DWÓCH KULTUR

 

w Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

 

 

– Wystąpienia władz Powiatu Grodziskiego i zaproszonych Gości

 

– Wręczenie odznaczeń państwowych

 

 

 

Sesja naukowa:

 

Tradycje literackie z okresu II Rzeczypospolitej 
na Podolu i Wołyniu

 

 

 

 • dr Anna Mazurek, Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie, Józef Czechowicz i„stepowa Hellada”.
 • Mariusz Olbromski, dyrektor Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku, Poezje Jarosława Iwaszkiewicza w przekładzie Dmytro Pawłyczki. Prezentacja książki „Wieża”.
 • Dialog Dwóch Kultur” – dzieje wydawnictwa. Prezentacja najnowszego rocznika 2016(dr Urszula Olbromska, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Tamara Sienina, dyrektor Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, drEmil Noiński, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Switłana Wynnyczenko, redaktor części ukraińskiej).
 • Otwarcie wystawy Portret z wierszy i pamięci - grupa poetycka „Wołyń”.

 

Prezentacja i omówienie ekspozycji prof. dr hab. Lech Stanisława Szajdak, Polska Akademia Nauk, Poznań.

 

Koncert zespołu Prima Vista – Elżbieta Karaś-Kasztel, Józef Kolinek; w programie: utwory Karola Szymanowskiego, Igora Strawińskiego, Claude Debussy’ego.