MUZEUM JEDNOCZĄCE NARODY

Drukuj
Wydanie dwujęzyczne podsumowujące pierwsze dziesięciolecie działalności Muzeum.
 Zbiór przedstawia referaty naukowe, artykuły, szkice publicystyczne, eseje, materiały informujące o głównych kierunkach działalności instytucji.
Wydanie książki zostało sfinansowane przez Konsulat Generalny RP w Łucku
Edycja druga książki wydana na zamówienie Konsulatu Generalnego RP w Łucku