“GODZINA MYŚLI” – LITERACKO-ARTYSTYCZNA GAZETA MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Drukuj
(Tekst w języku ukraińskim) 

“Godzina myśli” – literacko-artystyczna gazeta Muzeum Juliusza Słowackiego - periodyk w druku od 2005 roku. Liczy 4 strony. Wychodzi nakładem 100-200 sztuk razem z gazetą miejską „Kremenetśkyj Wisnyk”. Gazeta wyświetla działalność muzeum, miłośników i gości naszej instytucji.