"JULIUSZ SŁOWACKI"- BIBLIOGRAFICZNY SKOROWIDZ

Drukuj

 

(w językach ukraińskim i polskim), 158 str.

SPIS TREŚCI 

Nota wydawcy...................................................................................................5
Juliusz Słowacki w swojej dawnej ojczyźnie........................................................7
Bicie serca obu narodów....................................................................................14
Utwory Juliusza Słowackiego............ /spanVerdana, sans-serifOksana Zub,

Natalia Pereskokowa - język rosyjski; Anna Bondarska -

język angielski;times new roman, times; font-size:

18pt;font-size: 18pt;.................................................................15
Pełne wydanie utworów.....................................................................................15
Utwory wybrane............................................................................................... 22
Dramaty............................................................................................................24
Utwory poetyckie............................................................................................. 35
Poszczególne utwory.........................................................................................50
Spuścizna epistologiczna....................................................................................51
Publikacje o Juliuszu Słowackim i jego twórczości..............................................53
Materiały biograficzne........................................................................................53
Badania literackie..............................................................................................73
Informatory.......................................................................................................87
Dokumenty dotyczące Juliusza Słowackiego w zbiorach Państwowego Archiwum

Województwa Tarnopolskiego..........................................................................88
Dokumenty fotograficzne...................................................................................93
Dokumenty audiowizualne.................................................................................94
Zbiory Tarnopolskiego Wojewódzkiego Muzeum Krajoznawczego...................98
Uszanowanie pamięci poety..............................................................................119
Muzeum Juliusza Słowackiego..........................................................................125
Poezja ku czci Słowackiego..............................................................................131
Materiały artystyczne........................................................................................133
Tłumacze twórczości Słowackiego....................................................................138
Bibliografia.......................................................................................................138
Bibliografia internetowa.....................................................................................138
Utwory Słowackiego w Internecie.....................................................................138
Życie i twórczość Juliusza Słowackiego.............................................................142
Uczczenie pamięci Juliusza Słowackiego............................................................151
Indeks imion.....................................................................................................151
Indeks nazwisk.................................................................................................157