„MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO. ”GODZINA MYŚLI...”

Drukuj

– przewodnik po muzeum w trzech językach: polskim, ukraińskim, angielskim., 72 str.

Są to trzy osobne wydania z szczegółowym opisem życia i twórczości Juliusza Słowackiego. Przewodnik podzielony jest także na rozdziały dotyczące historii dworku Słowackich,  historii powstania Muzeum i pierwszych lat działalności.

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne...........................................................................................................5
"Dworek Słowackich”..............................................................................................8
Wystawa „Juliusza Słowackiego Godzina myśli”...................................................14
Hol............................................................................................................................16
Sale muzealne...........................................................................................................19
Sala I - Krzemieniec.................................................................................................21
Salall - Wilno............................................................................................................26
Sala III - Warszawa.................................................................................................30
SalalV – Listy do matki (Drezno, Londyn, Paryż, Genewa, Weytu, Neapol).......33
Sala V – Salon, czyli sen...Salomei".......................................................................17
Sala VI - "Podróże. Ukraina i podróż na Wschód"................................................43
Sala VII - "Król Duch" (Paryż)..............................................................................49
Sala VIII – Ad memoriam ......................................................................................56
Słowacki a Krzemieniec..........................................................................................59
Juliusz Słowacki w Krzemieńcu..............................................................................60
 O historii muzeum...................................................................................................62