MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO "GODZINA MYŚLI... - PRZEWODNIK-INFORMATOR (2008. - 32 S.)

Drukuj

  Przewodnik-informator wyświetla treść ekspozycyjną każdej z ośmiu sal muzeum, które są poświęcone genialnemu poecie polskiemu Juliuszowi Słowackiemu, który urodził się w Krzemieńcu."Muzeum Juliusza Słowackiego "Godzina myśli..," (w czterech językach) – informator wydany przez Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. Wydanie powstało za sprzyjaniem Tarnopolskiej Administracji Państwowej, Rady Wojewódzkiej, Działu Kultury і dzięki wsparciu finansowemu krzemienieckich Polaków.

 

Spis treści


Tamara Sienina. Słowo wydawcy......................................................5
Dmytro Pawłyczko. Dialog Mistrzów.............................................. .6
Korespondencja..............................................................................11
Tamara Sienina. Przez lata ..............................................................33
Spotkanie , serif; color: black;w Krzemieńcu.....................................34
Przemówienie Jarosława Iwaszkiewicza w Krzemieńcu....................38
Mykoła Bażan. Krzemienieckie impresje..........................................39
Jarosław Iwaszkiewicz. Ikwa i ja......................................................42
Jaroslaw Iwaszkiewicz. Ikwa i ja. (Tłumaczenie Mykoły Bażana) .....43
„Dialog dwóch kultur”......................................................................43
Międzynarodowe spotkania literacko-artystyczne 
w Muzeum Juliusza Słowackiego......................................................44