«MUZEUM JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRZEMIEŃCU» – ZESTAW WIDOKÓWEK

Drukuj
(Tekst w językach polskim i ukraińskim) 

     Jako pierwsze wydanie Muzeum ujrzał świat 4 września 2005 roku. Ilustrując każdą z ośmiu sal dworku Słowackich (zabytek architektury ΧΙΧ wieku), gdzie poeta stawiał pierwsze kroki, jest poświęcony 190-tej rocznicy urodzin Słowackiego. 
     O rodzinnym domu poeta pamiętał studiując w Wilnie, pracując w Warszawie, przebywając w wymuszonej emigracji za granicą (Niemcy, Francja, Szwajcaria, Włochy, Bliski Wschód), spędzając ostatnie dziesięć lat swojego życia w Paryżu.
      Właśnie ten dworek stał się po śmierci Słowackiego zarówno miejscem, gdzie od roku 1909 z różnych stron świata przyjeżdżają ci, którzy szanują twórczość poety, jak też miejscem rozważań o losie Słowackiego. Tutaj można głębiej odczuć i zrozumieć go jako romantyka, filozofa walczącego o niepodległość Ojczyzny, jako syna — oddanego swojemu narodowi polskiemu i jako wielkiego krzemieńczanina, który na zawsze zachował w swoim sercu miłość do ziemi, w której się urodził.