"ПАМ'ЯТІ НІЛА ЗВАРУНЧИКА, КРЕМЕНЕЦЬКОГО ХУДОЖНИКА"

Drukuj

"KU PAMIĘCI NILA ZWARUNCZYKA, ARTYSTY KRZEMIENIECKIEGO"

___________________________________________