LALKA AUTORSKA LUDMIŁY BŁYSZCZAK

Drukuj

20 grudnia 2020 w Muzeum demonstrowano wystawę lalki artystycznej autorstwa krzemienieckiej plastyczki Ludmiły Błyszczak. Wystawie towarzyszyły warsztzty z szycia lalki- „Strażniczki Czasu”

___________________________________________________________________________________________________