CYKŁ WYSTAW, EKSPONOWANYCH W RAMACH IMPREZY, POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI ZMARŁYCH KRZEMIEŃCZAN, KTÓRZY SWOIM TALENTEM PRZYSŁUŻYLI SIĘ RODZINNEMU MIASTU

Drukuj

18.02.2020

Wystawy ku pamięci: Małgorzaty Giecewicz, Michała Kuzy, Wasyla Żdankina, Warwary Greń, Ireny Sandeckiej, Anny Macegi, Olega Wartabediana, Bohdana Romaniuka.