Leonid Wyszesławski

Drukuj

( w 100 rocznicę urodzin)

Helena HAŚKIEWICZ


 Без имени-1W tym roku minęło 100 lat z dnia urodzin laureaty  Państwowej nagrody Ukrainy im. Tarasa Szewczenki – poety Leonida Wyszesławskiego. Urodony 18 marca 1914 r. w Mikolajowie jako syn inżyniera-drogowca. Rodzina miała korzenie ukraińskie, greckie, rosyjskie oraz mołdawskie. Strudia przyrodnicze przyszły poeta ukończył w Charkowie a  potem humanistyczne – na uniwersytecie Kijowskim. Swoje pierwsze wiersze nadrukował w 1931 r. Mieszkając w Charkowie był członkiem ugrupowania łiterackiego, które potem  dostało nazwę „Rostrzelanego odrodzenia”. Pod czas drugiej wojny światowej był korespondentem wojskowym. Dwókrotnie ranny. Po wojnie  zajmował się dzałalnością literacką, tłumaczył z  rosyjskiego i francuzkiego. Leonid Wyszesławski wydał 50 zbiorów poetyckich. Poezja Wyszesławskiego charakteryzuje się głęboką  filozoficznością. Wychowany na  śpuściznie wędrownego filozofa Hryhorija Skoworody nazawsze stał jego adeptem.  Istotny wpływ na  twórszość poety wywarło także jego zamiłowanie  astronomią. Twórczość Wyszesławskiego charakteryzuje się „kosmicznośćią”, najbardziej odczuwalna w książce „Gwiezdne sonety”. W 1986 r poetę uhonorowano w sposób szczególny – jedna z małych planet  dostała nazwę  „Wyszesławia”,  jako dar poecie, który duchem sięgnął gwiazd. Krzemieniec w życiu Leonida Wyszesławskiego zajmował  ważne miejsce. Stało się tak za sprawą  kustosza Muzeum Krajeznawczego Małgorzaty Giecewicz, opiekunki pamiatek po Juliuszu Słowackim, z którą przyjaznił się w ciągu 19 lat. Krzemieńcowi zostało poswięcone kilka wierszy. Wyszesławski przetłumaczył także  Juliusza Słowackiego „Godzinę myśli” na język rosyjski.  Leonid Wyszeslawski mimo solidnego wieku  aktywnie działał: pisał, tłumaczył, urządzał spotkania literackie. 20 grudnia uczestniczył w spotkaniu  greckiej wspólnoty Kijowa. Po jego zakończenu wyszedł, ale dodomu nie trafił. Znaleziono go obrabowanego z licznymi uszkodzeniami głowy na stacji koniecznej Kijowa. Za kilka dni zmarł, okolicznosci jego smierci pozostały tajemnicą.