.

Drukuj

NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE WOŁYNIA

(sposoby leczenia chorób, zamawiania i t.p.)

Obrzędowość jestważną częścią niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ogniwem, łączącym terazniejszość z przeszłością. Proponujemy tu zapoznać się z ludowymi sposobami leczenia, zamawianiami i sposobami walki ze złymi duchami, które były popularne na Wolyniu w XIX- na początku XX w.

 

[...]

POSKROMIENIE ZŁYCH DUCHÓW (Borszczowka, powiat Krzemieniecki)

Najbardziej radykalnym sposobem na złe duchy zawsze uwał się kwiat paproci. W noc Świętojańską trzeba było iść po niego do lasu. Ze sobą trzeba wziąć obrus na którym święcono paschę, święcony nóż oraz świecę wielkanocną. Trzeba było rozścielić pod krzakiem paproci obrus, zapalić swiecę i czekać. 


 

 

Złe duchy będą wtedy straszyły, ale ich nie należy się bać, a tylko pilnować, by nie zgasła świeca. O północy paproć zakwita. Wtedy trzeba zerżnąć ognisty kwiat święconym nożem, schować go w obrus i uciekać nie odwracając się/ Jeśli świeca zgaśnie lub oglądnąć się w czasie ucieczki – wszystko przepadnie. Kwiat paproci widzieć może tylko pierwak – pierwszy syn lub córka u rodziców. [...]

5.05.2020