POWRÓT TARASA SZEWCZENKI W NOWYCH EDYCJACH –POLSKICH I UKRAIŃSKICH

Drukuj

shevchenko

Twórczość Tarasa Szewczenki pozostaje niezwykle aktualną dla wszystkich Ukraińców. Ogólnie znany jest fakt, że w 1846 r. Poeta, jako członek Komisji Archeograficznej, odwiedził też Krzemieniec, Poczjów i Wiśniowiec. Świadectwem jego pobytu stał się wydany w 1922 r. W Krzemieńcu, w drukarni braci Józefowiczów, „Mały Kobziarz”.

Do 200 rocznicy urodzin Wieszcza narodu ukraińskiego powstało wiele nowych edycji . Część z nich – uzupełniły zbiory Muzeum Juliusza Słowackiego. Szczególnie cennym jest polskojęzyczny „Kobziaż” pod redakcją Romana Łubkiwśkoho, wydany w 2013 roku. Mieści on 200 utworów Poety.Ważnym przybytkiem stała się też 6 tomowa Encyklopedia Szewczenki (2012- 2014), wydana przez ANU; oraz wydanie encyklopedyczne „Taras Szewczenko w pamięci pokoleń”(powstało z iniciatywy zrzeszenia dziennikarzy Tarnopola) w językach ukraińskim i angielskim.

„Taras Szewczenko. Szlakami naszego kraju” i „O pobycie Tarasa Szewczenki na futorze Wirla” – tematy opracowane przez Dyrektora Muzeum Tamarę Sieninę i opublikowane w rocznikach „Dialog Dwóch Kultur” 2014-215 .