UkrainianPolishRussianEnglish

Prezentacja muzealna

Drukuj PDF
Grudzień, 2017 r. Przedstawiciele Narodowego Stowarzyszenia Pisarzy Ukrainy oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu.
ss1
Sprava – Petro KRALUK, profesor Uniwersytetu Narodowego „Ostrogska Akademia”, który został odznaczony nagrodą imienia Józefa Łobodowskiego. Petro Kraluk  - jeden z najbardziej czynnych uczestników „Dialogu Dwóch Kultur”, który corocznie odbywa się w Muzeum.
lobodovskyy3 b
 ⦁Książka Petra Kraluka „Płomienne serce /Strefa” – dar dla Muzeum. Prezentacja książki odbyła się pod czas zwiedzania  Muzeum w obecności pisarzy z Kijowa i Lublina. Grudzień, 2017r.DSC06454

Pod Pomnikiem Słowackiego w Krzemieńcu:
prof. Feliks Czyżewski UMCS Lublin
prof. Wołodymyr Miszczenko - Kijów
prof. Petro Kraliuk - AKademia Ostrogska
dr Jan Sęk - prezes Fundacji Willa Polonia - Lublin
Zbigniew Wł. Fronczek - prezes Stowarzyszenia Pisarzy ss2Polskich
red. Wojciech Pestka - Lublin
prof Svitlana Krawczenko - Uniwersytet Wołyński Łuck